(Avisa Nordland)

Timebestilling på tekstmelding eller nett skal være gratis, men undersøkelsen fra Forbrukerrådet viser at regelverket ikke etterleves av en del fastleger.

– Det skal ikke koste mer å sende SMS enn å ringe til fastlegen. Jeg forventer derfor at fastlegene rydder opp umiddelbart og begynner å følge lover og regler, sier Sveinung Stensland, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Høyre, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I strid med reglene

Halvparten av alle som går til fastlegen minst én gang i året, har bestilt time på tekstmelding eller nett. Av dem har 17 prosent opplevd å måtte betale for tjenesten, ifølge undersøkelsen.

– Dette er ulovlig og i strid med reglene om pasientbetaling, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for helse- og offentlige tjenester i Forbrukerrådet.

Reglene er klare og sier nemlig at pasientene ikke skal betale noe annet enn fastsatte egenbetalinger når de skal til lege eller andre behandlere i den offentlige helsetjenesten.

– Pasientens egenandeler og egenbetaling er regulert av blant annet Folketrygdloven med tilhørende forskrifter og av andre regler. En offentlig behandler kan ikke pålegge pasienten andre utgifter enn det som følger av regelverket, understreker Stensland.

Mottar klager

Vie i Forbrukerrådet synes legenes SMS-praksis er svært problematisk. Årsaken er at rammene for hva brukeren skal betale blir uklare.

– Denne kostnaden lempes i altfor mange tilfeller over på brukeren. Det er på høy tid at legene rydder opp i den ulovlige praksisen, påpeker fagdirektøren i Forbrukerrådet.

Til tross for at det er sendt ut informasjon om regelverket til alle landets fastleger, mottar Helsedirektoratet klager fra flere pasienter som opplever at de belastes med ulovlige gebyr.

Forvirring om gebyr

Frode Solberg, assisterende avdelingsdirektør og sjefadvokat i Legeforeningen, medgir overfor ANB at det har vært en del forvirring knyttet til gebyrer og betalingsløsninger ved fastlegekontorene.

– Vi har anbefalt våre medlemmer å følge Helsedirektoratets henstilling. Vi vil nå informere medlemmene våre om dette på nytt, sier Solberg.