Amatheas kontor i Nedre Storgate i Drammen er blant kontorene som rammes. Det legges ned i løpet av 2023. Kun kontorene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø opprettholdes.

Ifølge stiftelsen skjer dette som en konsekvens av kuttet i bevilgningene over statsbudsjettet på 6 millioner kroner i inneværende år.

Kuttet utgjør 25 prosent av Amatheas budsjett. Styret tok beslutningen i et ekstraordinært styremøte 25. januar for å sikre forsvarlig og bærekraftig drift fremover, skriver stiftelsen i en pressemelding.

– Vi har snudd alle steiner og skulle ønske det var mulig å presentere en annen løsning for de ansatte, og for kvinner og par i en sårbar og krevende livssituasjon, sa styreleder Grete Herlofson under et fellesmøte for de ansatte sist fredag.

Daglig leder Andrea Skaarer Kreutz sier at dette også kan påvirke de lokale samarbeidene stiftelsen har med helsetjenestene der kontorer nå avvikles.

Undervisning og helsetilbud innen kvinnehelse, seksuell helse og prevensjon til jenter og kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn, samarbeid med asylmottak, flyktningtjenester, voksenopplæringer og Sanitetskvinnene vil bli rammet av kuttet.

Amathea vil fortsette å tilby helsetjeneste gjennom samtaler på telefon, video og chat.

Den landsdekkende helsetjenesten tilbyr oppfølging før og etter abort. Tjenesten er offentlig finansiert gjennom tilskuddsordningen «Stiftelsen Amathea» over statsbudsjettet med Helsedirektoratet som forvalter.