Det var trist lesing i Drammens Tidende om nedleggelse av Fredholt og Gulskogen bo- og servicesentre. Behovet hadde heller vært å bygge to nye sykehjem, da det over tid har vært veldig vanskelig å få plass når behovet har vært der.

Kvedet fra kommunen har de siste årene vært at enten er den pleietrengende for frisk eller så er det ikke ledige plasser. Dette problemet har våre politikere hørt og visst langt tilbake i årenes løp. Med tanke på at det stadig fokuseres på en eldrebølge i fremtiden, så kan det ikke forstås at de tør dette.

Et spørsmål som må stilles er om det er plass til alle pleietrengende som må flytte til et annet sted, dette med tanke på at det har vært vanskelig å få plass ellers.

Vedtok å legge ned to sykehjem, men anket

Plutselig er det veldig mange ledige plasser. Det er merkelig. Og hva med pårørende i dette?

Med tanke på hjemmesykepleiere så skulle det vært mange flere av dem i systemet, for her har det blitt ropt igjen og igjen at det trengs flere hjelpende hender i eldreomsorgen.

Jeg er stygt redd for at det blir de pårørende som vil bli mer belastet ved å ha en pleietrengende hjemme. Ved nedleggelsene er det mange som blir berørt på den ene eller andre måten. Håper våre politikere skjønner og tenker på hva denne økonomiske innsparingen gjør, og at det vil gripe negativt inn på mange menneskers hverdag.

Dette er et hjertesukk fra en som har hatt med mennesker å gjøre i rundt 40 år. Sist som leder i Drammen pensjonistforening.

LES OGSÅ: