DRAMMEN: Drammen kommune melder på sin hjemmeside at de leter etter ulike boliger til flyktninger fra Ukraina. Kommunen har besluttet at man kan bosette inntil 250 flyktninger i løpet av året. Det er besluttet å gi midlertidig kollektiv beskyttelse til flyktningene som kommer fra Ukraina.

Det innebærer at de som søker asyl får det innvilget uten langvarig saksbehandling. De skal kort tid etter ankomst og registrering ut til kommunene til bosetting.

Kommunen melder om at å skaffe boliger til flyktningene er kommunens ansvar. Drammen eiendom jobber for å kartlegge hva som fins av utleieenheter i kommunen.

– Det er behov for alle typer boliger, men primært selvstendige boenheter og ikke utleie av rom i egen bolig eller bofellesskap, sier Elisabeth Pettersen i Drammen Eiendom i pressemeldingen.

Hun oppfordrer personer og virksomheter som har utleieenheter til å melde det inn.

Det er noen kriterier for utleieenhetene:

  • Boligen må være godkjent som utleiebolig og være utrustet med nødvendig brannvarsling og brannslokkingsutstyr.

  • Drammen kommune ønsker at husleieavtalen inngås for minimum tre år, og at det er en tre måneders gjensidig oppsigelsestid. Leieavtalen må ellers følge husleieloven.

I tillegg til å gi husrom til 250 flyktninger har mer enn 300 personer etter boligbrannen på Fjell behov for husrom i kommunen. Det påvirker kapasiteten i kommunen skriver de på hjemmesiden.