Den første uken etter påske har politisk vært preget av utspill og synspunkter på Buskerudbyen, veier i Drammen, byvekstavtaler og deres betydning for Drammen, den angivelige nødvendigheten av bommer inn til Drammen med mer.

Det diskuteres hvilke veier til og fra Drammen som skal prioriteres, hvilke drammensveier som kanskje skal forsøkes unntatt fra bompenger, hvor stor glede Drammens politikere har av bompenger, hva som er en gunstig forhandlingsposisjon for Drammen i forhandlingene om byvekstavtaler, om det kan bli byvekstavtaler uten bompenger osv.

LES OGSÅ

Ap-toppens bredside - en avtale uten bompenger er som å tro på julenissen

Tre viktige politiske aktører er sentrale i debatten. Tidligere drammensorfører Tore Opdal Hansen, nå Høyres ordførerkandidat i nye Buskerud, Kjell Arne Hermansen, Høyres ordførerkandidat i Drammen ved høstens kommunevalg og Sittende Viken-ordfører Roger Rybergsittende Viken-ordfører Roger Ryberg fra Ap, nå mest i rollen som bompengerådgiver for Drammen.

Debatten viser med all mulig tydelighet at Buskerudbyen og det såkalte buskerudbysamarbeidet i realiteten handler om Drammen.

Dessverre er Lier fortsatt medlem av buskerudbysamarbeidet. Buskerudbysamarbeidet innebærer kontingenter for å betale dette samarbeidet og å forplikte seg til restriksjoner på parkering, kommunal planlegging, blokkere buss-stopp i den hensikt at privatbilene skal komme seint fram slik at bilistene etter hvert velger bussen osv. Myndighet som vanligvis ligger under kommunen overføres til Buskerudbyen. Buskerudbyens sekretariat har i stor grad vært bemannet av innleide konsulenter, med tilhørende høye timesatser.

DT LEDER

Les også

Slutt med det politiske narrespillet: Si ja til bompenger

Det er få spor i Lier kommune av den lovede kollektivsatsingen som skulle komme til medlemmene av Buskerudbyen, det går færre tog fra Lier stasjon / Tuverud nå enn tidligere, Buskerudbyen-medlemmet Bane Nor motarbeider aktivt forsøk på forbedring av parkeringsløsninger for pendlere på Lier stasjon, Liers busstilbud er like svakt som i andre kommuner på det sentrale Østlandet osv. Det er ubalanse mellom plikter og rettigheter.

LES OGSÅ

Les også

Herr statsråd, fortell oss hva betingelsene for en byvekstavtale er

Et trafikalt problem som er viktig og sentralt for Lier er videreføringen av E134. Men her er Buskerudbyen helt fraværende. I uke 14 ble det klart at Statens vegvesen som en del av utredningene om nytt løp på E134 også vurderer en utvidelse av nåværende E18 fra Kjellstad, fra Lier mot Drammen. Dette er meget positivt for utviklingen av Viker-alternativet. Det viser også at buskerudby-samarbeidet for Lier kommune er helt overflødig og utjenlig.

Det er urovekkende og helt uforståelig at Liers ordfører, Gunn Cecilie Ringdal fra Høyre, er negativ til dette lett gjennomførbare og konstruktive initiativet fra Statens vegvesen. Lier-ordføreren foretrekker isteden urealistisk og luftige planer om bruer lenger ut i Oslofjorden osv.

Nyheter fra Drammens Tidende