DRAMMEN: Det var torsdag ettermiddag at statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol holdt pressekonferanse. Etter smitteutbrudd med omikronvarianten valgte de å innføre landets strengeste tiltak i 27 kommuner.

Øvre Eiker, som har påvist ett tilfelle av omikron, ble tatt med inn i tiltaksregionen. Det samme skjedde med Asker, Bærum og Oslo. Men Lier og Drammen ble ikke omfattet av reglene.

Nå ber disse to kommunene nasjonale myndigheter om å vurdere på nytt om også disse kommunene skal være omfattet av tiltakene. .

–Sykehuset melder om en presset situasjon, og det siste døgnet er det et økende antall covid-pasienter som trenger intensivbehandling. Slik situasjonen nå utvikler seg, ber sykehuset kommunene i deres nedslagsfelt om å ta nødvendige grep for å redusere smittespredningen, heter det i en pressemelding fra de to kommunene.

Smittesituasjonen i de to kommunene er ikke alene grunnlag for å bli omfattet av tiltakene i en slik forskrift.

– Det er kapasiteten ved sykehuset som er utslagsgivende. Vi ber derfor om en konkret faglig vurdering av om Drammen og Lier kommuner bør innlemmes i de regionale smitteverntiltakene, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune og assisterende kommuneoverlege Charlotte Sogn i Lier kommune.