LIER: Eirik Bonden gjennomførte sin læretid på gården til Anders Hørthe i Sylling og ble fulgt opp av Opplæringssenteret for naturbruksfag, som holder til på Foss gård.

– Vi har ytterligere en til som tar gartnerfag i år, sier lederen av Opplæringssenteret for naturbruksfag Alf Erik Finsrud på Foss gård.

– Vårt senter har spesialisert oss på lærlinger/lærekandidater innen hestefaget, hovslagerfaget, skogbruk, gartneri og landbruk. I øyeblikket er vi et forsøksprosjekt som skal avsluttes i 2020.

Det som er viktig er at ungdom som vil kan ta sin gartnerutdannelse i Buskerud istedenfor å dra andre steder i landet. Tidligere hadde vi i Lier en utdannelse på Jensvoll gård, men den ble borte for svært mange år siden, sier Finsrud.

Han organiserer læringsordning i faget i samarbeid med Buskerud fylkeskommune. – Vi håper på økt rekruttering. I Eirik Bondens tilfelle hadde vi godt samarbeid i lærlingtiden med Anders Hørthe i Sylling, sier Finsrud.