Kan dette være en hovedårsak til skepsis mot større kommuner? Jeg tror JA!

For hva vet vi om hvordan en ny kommune vil fungere, hva som vil bli videreført, hva som vil kunne bli annerledes, hva en ny kommune vil prioritere og hvor vi vil finne tilbud og tjenester fremover?

LES OGSÅ: Kommuner i solnedgang

Debatten har stort sett dreid seg om for eller mot større kommuner. Og med «argumenter» i form av ord som robust, bærekraftig og sikret kompetanse på den ene siden og nærhet, demokrati og trygge tjenester på den andre.

Evt. med noen diffuse signaler fra regjeringen om at større kommuner kanskje kan få noen flere tjenester (tannhelse!) og at det vil bli noen endringer i økonomiske rammebetingelser. På kommunenivå supplert med tall og tall-prognoser.

LES OGSÅ: Et problem for Lier

De fleste av oss trives godt med tingenes tilstand. Vi føler oss i all hovedsak trygge og fornøyde med de kommunale tjenestene, som vi selvsagt stort sett tar som en selvfølge. Om det er stramme rammer og ønsker om styrkede tilbud på enkelte områder, så ser ikke gresset grønnere ut hos naboen egentlig. Kanskje tvert imot. Vi har i dag oversikt, og kjenner folk. Vi er kanskje til og med så pass engasjert og aktive at vi ser at  vi får til mye gjennom lokalt samarbeid, nettopp fordi vi kjenner hverandre og har nærhet til hverandre.

Hva vet vi om en eventuell ny og større kommune? Ingenting! Bare at det blir endringer.

LES OGSÅ: Viktig å tenke på seg selv og egne interesser…

At det blir ny organisering av tjenester, trolig med mer sentralisering. At det sikkert må bli nye felles prioriteringer og regler. Vi skjønner av argumentasjonene at det i storkommunen blir mye fokus på transport, næring og arealplaner, men vet lite om hva som ellers vil få prioritet. Hva tenkes om de mange viktige og ulike tjenestene? Vi leser om lokaldemokrati, men ser ikke hvordan dette skal kunne sikres bedre i en større kommune med mindre nærhet.

Vi hører at fremtidens utfordringer forutsetter nye og større kommuner, men ingen har prøvd seg på å tegne hvilken fremtid vi ønsker og må planlegge for.

LES OGSÅ: «Drammensfjorden kommune»

Som du roper i skogen får du svar! Det etterlyses mer debatt og engasjement fra folket, innbyggerne. Men hva er vi inviterte til å mene noe om? Det er brukt store ressurser på utredninger, møter og befaringer, men hva har vi fått som grunnlag for å ta debatten, og for å sikre gode beslutninger? Ikke det vi trenger for å tro på behovet for reformen i hvert fall!

Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Et ønske om fornuft i tolvte time, fra oss som er Drammen Sykehus

* En av Godsets viktigste

* Trafikkinfo på Drammen stasjon