Krangler om hvem som skal rydde opp i gamle miljøsynder

Strid: Gilhusbukta, ferdig utfylt, vil gi 160 mål med grunn å bygge på. Her ligger det store verdier som Gjelsten ikke har rettigheter til.

Strid: Gilhusbukta, ferdig utfylt, vil gi 160 mål med grunn å bygge på. Her ligger det store verdier som Gjelsten ikke har rettigheter til.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

– Det er urimelig at vi skal fortsette å betale regningen når vi ikke har rettigheter til sjøgrunnen, sier Sten-Arthur Sælør i Gjelsten Holding.

DEL

LIER: Det brygger opp til uenigheter blant aktørene rundt fjordbyen. Miljødirektoratet har nemlig besluttet at Gjelsten-selskapet Gilhus Invest slipper ansvaret med å rydde opp i de tre målene med forurenset masse av kreosot og tjære som gjenstår på bunnen av Gilhusbukta.

LES OGSÅ: – Dette var første og siste gang

Hvem har ansvar?

Så hvem skal rydde opp nå?

Eidos og de fire andre grunneierne som har utfyllingsrett rundt bukten, mener Gjelsten bør fullføre det han har startet.

– Forurensning i bukten stammer fra virksomhetene Nodest og NCC-Roads som holdt til på eiendommen tidligere, før Gjelsten overtok i 2007, sier Eidos-rådgiver Runar Kristiansen.

– Hva slags avtale som ble inngått da Gjelsten overtok eiendommen vet jeg ikke. Men slik jeg forstår direktoratet så skal selskapet som har forurenset ta regningen, og ikke vi, sier han.

Uttalelsene faller ikke i god jord i Gjelsten-selskapet.

– Vi har hele tiden sagt at dersom vi ryddet bukten, så måtte vi også kunne bli grunneiere, sier direktør for forretningsutvikling, Sten-Arthur Sælør.

Selskapet har renset opp på land og i vann for rundt 80 millioner kroner, hvorav 30 millioner kroner i sjøgrunnen. Nå mener de at beslutningen fra direktoratet er klar på at det er grunneierne som står ansvarlige for å rydde opp resten.

– Har dere kastet titalls millioner ut vinduer?

– Vi har brukt flere millioner og ikke oppnådd resultatene vi hadde håper på. Sånn er det. Vi trodde vi skulle bli enige om en opprydningsavtale med alle grunneierne rundt Gilhusbukta, men det ble vi ikke, sier han.

LES OGSÅ: – Blir ikke sett og hørt av leder

Strid

Mens partene strides om hvem som har det videre ansvaret, må de vente på svar fra myndighetene.

– Vi er for tiden inne i en prosess der vi vurderer hvem som er ansvarlig for den resterende forurensningen på sjøbunnen i Gilhusbukta. Vi kan derfor ikke gi noe konkret svar på det nåværende tidspunkt, sier fungerende seksjonsleder Hilde B. Keilen.

LES OGSÅ: Utviklingshemmede ble nektet kaffe og godterier

Tirsdag kveld skulle politikerne i Lier egentlig sluttbehandle reguleringen for utfylling av Gilhusbukta, men sånn gikk det ikke. I stedet fremmet Høyres gruppeleder Søren Falch Zapffe et utsettelsesforslag. Det ble enstemmig vedtatt av Liers kommunestyre.

Artikkeltags