LIER: Det ble åpnet konkurs i selskapet 2. juni på grunn av manglende innbetaling av merverdiavgift. Ved konkursåpning var det fem ansatte i bakeriet.

- Butikken gikk egentlig bra den, men uheldige omstendigheter ødela. Først ble det problemer med regnskapsføringen etter et samlivsbrudd, dernest ble det driftsstans på et par maskiner, sier advokat Knut Halvard Austad som er oppnevnt som bobestyrer.

Selskapet ble etablert i juni 2012, og i første hele driftsår, 2013, hadde selskapet en omsetning på 2,9 millioner kroner med et resultat før skatt på 265.000 kroner. Godkjent regnskap for 2014 foreligger ikke.

Les også: Stor konkursfare i Lier-bedrifter

Lite i boet

- Det er lite verdier i boet. Det var en del deig og halvferdige kaker i bakeriet, og vi forsøkte å få disse bakt for å få solgt på blant annet Lierdagene, men det lyktes ikke. Derfor måtte det aller meste gå i søpla, og det er jo synd fordi det er jo snakk om mange gode varer, sier Austad.

Til sammen fikk han kun solgt varer for 4.000 kroner. Maskinene er eid av et annet selskap kontrollert av daglig leder og eier.

- Det er et ønske om å starte opp igjen, men det får bli opp til gårdeier, sier bobestyreren.

Les også: Modellstudio konkurs – 52 mister jobben

Lønnsgaranti

De fem ansatte er alle sagt opp og tilskrevet. De skal ha noe lønn samt feriepenger til gode, som vil bli dekket av lønnsgarantifondet.

Bakeriet lå i samme bygg som Lier Blomsteratelier, som også er slått konkurs. Det har også tidligere vært bakeri i de samme lokalene, men også dette gikk konkurs.

Les også: 14 ansatte rammet av blomsterkonkurser