LIER: Tirsdag 21.00 blir Fosskolltunnelen stengt i forbindelse med en øvelse arrangert av Statens vegvesen.

– Vi skal ha en beredskapsøvelse med nødetatene i kveld, fordi Fosskolltunnelen er oppgradert, og vi har nytt teknisk utstyr som vi skal prøve ut. Det vil være en kollisjon med mellom sju og ti biler, også kan det se ut som om det blir brannutvikling, forteller Hanne Løver Thon i Statens vegvesen.

Stenger tunnelen

Tunnelen og E18 fra Kjellstad til Tranby vil være stengt mellom 21.00 og 05.00.

Av oppgraderinger i tunnelen er kameraer og automatiske bommer på Tranby og Kjellstad.

– Ved planlagte stengninger er det lagt opp til at man kan kjøre toveistrafikk. Det er mye større muligheter for å styre trafikken ved hendelser, forteller Thon.

Vil teste sikkerhetsutløsninger

Målet med øvelsen er god samhandling mellom nødetatene fram til ulykkesstedet, og å teste at ulike sikkerhetsutløsninger fungerer.

– Det overordnede målet er å gjøre de involverte bedre i stand til å gjøre en god redningsinnsats. Gjennom øvelser får de involverte kjennskap til de andre etatene og aktørene, sier hun.

LES OGSÅ: