Her bygges det 375 boliger – se oversikten

Lier kommune fikk en befolkningsboost i fjor. Årsaken er 375 nybygde boliger.