Kraftig bilbrann: – Naboene bidro til å redde huset

Brannvesenet berømmer snarrådige naboer for at den kraftige bilbrannen på Lierstranda ikke spredte seg til bygningen.