LIER: Hun har fått se de dokumentene Drammens Tidende har hatt tilgang til, og forklarer at det er snakk om prøvesvar som stammer fra laboratoriet, som den gang lå både ved Lier sykehus og daværende Buskerud sentralsykehus.

Prøvesvar fra primærhelsetjenesten og fra sykehuset, både fra somatikk og psykiatri, ble analysert både her og i Drammen.

Del på Facebook

– Dokumentene inneholder ikke opplysninger om pasienters diagnoser eller behandling, verken av somatisk eller psykiatrisk karakter. Likevel ser vi svært alvorlig på saken, understreker Hørthe.

LES OGSÅ: Pasientlister lå slengt

Journaler

– Det er også viktig å påpeke at ved utflyttingen fra de gamle byggene ble pasientens journaler fjernet og arkivert i henhold til forskriftene, sier hun.

– Men det er vel også forskrifter som sier noe om hvordan disse pasientopplysningene burde ha blitt oppbevart?

– Jeg kan ikke gå inn i hvilke forskrifter som gjelder i dette tilfellet. Men det er ingen tvil om at papirene skulle ha blitt fjernet da bygningene ble stengt.

LES OGSÅ: Det er høl i gjerdet på Lier

Gjennomsøkt

Klinikksjefen opplyser om at de fire bygningene ble gjennomsøkt i fjor, etter en henvendelse fra Helsetilsynet. Bakgrunnen var rykter om dårlig sikring av taushetsbelagte opplysninger, men ingenting ble funnet.

– Jeg vet at det også har vært gjennomganger tidligere år, men jeg kjenner ikke til detaljene rundt disse, sier Hørthe.

– Så da kan det ha ligget tilsvarende dokumenter i de andre bygningene?

– Det kan jeg ikke svare deg på, men tidligere gjennomganger har ikke resultert i funn.

Forråtnelse

Klinikksjef Hørthe forklarer at det er svært vanskelig å få oversikt over alt som er i byggene fordi årevis med forfall har ført til at det ligger lag på lag på gulvene med råtne planker, tapetrester og annet bygningsavfall.

Hvert av byggene er på mer enn 4.000 kvadratmeter, noe som også vanskeliggjør situasjonen, ifølge Hørthe.

– Vedkommende vi intervjuet sitter på flere pasientpapirer, også disse viser prøveresultater. Frykter dere at enda mer er på avveie?

– Vi håper ikke det, og under gjennomgangen i fjor fant vi ikke noe.

Sanering

Etter at Drammens Tidende informerte helseforetaket om pasientopplysningene som ble funnet slengt på kjellergulvet så sent som i 2008, har ledelsen bestemt seg for snarest å se på en total innvendig sanering eller renovering av byggene.

Helseforetakets ledelse sier at de har brukt millioner av kroner på sikring, men tiltakene blir ikke respektert.

Hørthe anser ethvert avlagt besøk i de nedlagte bygningene som innbrudd, og regner fjerning av gjenstander som tyveri, akkurat som det er ved helseforetakets øvrige lokaler.

– Skulle noen likevel ha vært i bygningene og stjålet sensitive opplysninger, ber vi om at de leverer dem tilbake til helseforetaket, slik at vi kan destruere dem, sier hun.
Drammens Tidende har de siste årene flere ganger bedt om adgang til de forlatte bygningene for å dokumentere forfallet og fortelle sykehushistorien, men fått avslag. Nå har vi på nytt bedt om innpass – for at s ykehusledelsen skal vise hvorfor det er så vanskelig å skaffe seg full oversikt over hva som er i byggene.