– Dette er å spille lotto med miljøet

ADVARER: Sps Espen Lahnstein advarer flertallspartiene etter Stena-vedtaket: – Dette er å spille lotto med de rike naturressursene vi har i Lier, sier han.

ADVARER: Sps Espen Lahnstein advarer flertallspartiene etter Stena-vedtaket: – Dette er å spille lotto med de rike naturressursene vi har i Lier, sier han. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Sp-leder Espen Lahnstein er i harnisk etter at et knapt flertall i kommunestyret ikke var med på forslaget som kunne stanset Stena-etableringen på Lyngås.

DEL

(Lierposten) LIERBYEN: – Dette er å spille lotto med Liers store naturressurser. Denne etableringen kunne vi stanset nå, men flertallet valgte å ikke gjøre det. I stedet velger de å si at dette er en virksomhet de ønsker etablert i Lier, sier en engasjert Sp-leder Espen Lahnstein.

Sammen med Arbeiderpartiet fremmet han et forslag om å nedlegge bygge- og deleforbud på eiendommen med tanke på å starte en ny reguleringsprosess.

Etter en debatt som varte i over en time, ble forslaget nedstemt med 22 mot 27 stemmer.

– Flertallspartiene setter hele merkevaren «Grønne Lier» på spill, oppsummerte Lahnstein.

Og får støtte fra Arbeiderpartiets Tonje Evju:

– Vi ønsker å være svært tydelige på at vi ikke ønsker dette anlegget i Lier. Derfor mener vi at det heller ikke er grunn til å kjøre flere runder. Slike anlegg bør ligge på helt andre steder.

Bakgrunn

Det kommunestyret skulle ta stilling til var i utgangspunktet det enkle spørsmålet fra Fylkesmannen om Stenas anlegg vil være i tråd med den vedtatte reguleringsplanen for området.

Fylkesmannen skal behandle søknad om utslippstillatelse. Neste steg i prosessen er en byggesøknad som kommunen skal behandle.

Den offentlige debatten etter at Stena-planene ble kjent har imidlertid vært av en slik karakter at rådmannen også har redegjort for muligheten for å stanse planene ved å nettopp nedlegge bygge- og deleforbud, og regulere eiendommen på nytt.

Det var denne muligheten mindretallet ville benytte seg av, mens flertallet, bestående av Høyre, Frp, Venstre og et splittet KrF, gikk for et forslag der kommunen konkluderte med at planene er innenfor gjeldende reguleringsplan.

Ingen realitetsbehandling

Høyres Helene Justad påpekte:

– Det vi skal gjøre i dag er ingen realitetsbehandling av en byggesak, men en uttalelse til en utslippstillatelse. Det foreligger ingen byggesøknad. Den får vi ta stilling til hvis den kommer.

Venstres Geir Cato Kristiansen fulgte opp:

– Jeg er positiv til anlegget, men ser at det er utfordringer knyttet til trafikk. Det kommer vi imidlertid tilbake til i neste runde. I dag skal vi ta stilling til forholdene knyttet opp mot vedtatt reguleringsplan, og jeg kan ikke se at dette tiltaket strider mot den, sa han.

Bønder advarer

Advarslene står imidlertid i kø. Grunneier og produsent Audun Holmen advarer kraftig mot planene:

– Vi produsenter er 110 prosent avhengige av rent vann i Lierelva. Denne etableringen gjør oss engstelig. Hittil har det ikke vært etablert et eneste avfallsanlegg i Lier uten at det har fått konsekvenser for landbruket. Plasseringen av et slikt anlegg på Lyngås er uheldig. Et lite uhell, og matprodusenter i Ytre Lier blir satt sjakk matt. Stena er sikkert et bra firma, men menneskelig svikt eller ekstremvær kan skje, sa han.

Også Lyngås-nabo Thomas Wiborg advarte:

– Det er lett å være enig i at dette er et viktig anlegg med en viktig funksjon. Men et slikt gigantanlegg burde ligge nær havn, bane og riksvei. Det hører ikke hjemme i Lierdalen, med nærhet til vassdrag som Lierelva, sa han.

Janicke Karin Solheim fra Miljøpartiet De Grønne fulgte opp:

– Anlegg som driver med resirkulering vil vi gjerne ha, men vi trenger ikke ha det midt i Liers matfat. Risikoen for utslipp er der, og den risikoen kan vi ikke ta, sa hun.

Innenfor reguleringsplanen

KrFs Brynhild Heitmann tilhørte imidlertid dem som er positive til anlegget:

– Vi må ta ansvar for å håndtere avfall som kommer fra grøntnæringen og annen industri. Nå er RfD allerede etablert på Lyngås, og vi har ikke hatt noen avrenning til Lierelva fra det anlegget. Jeg kan ikke skjønne at dette anlegget skal bli noe verre. Vi skal ikke ta skrekkscenarier på forhånd, sa hun.

Frps Morgan Langfeldt støttet opp under budskapet om at vedtaket denne gang skulle handle om forholdet til reguleringsplanen:

– Og enten vi liker det eller ei, så er disse planene innenfor reguleringsplanen. Og det er dét Fylkesmannen spør om, sa han.

Artikkeltags