Skal hente ut dynamitt fra togtunnel

Udetonert dynamitt har ligget i Lieråstunnelen siden før åpningen i 1973. Til sommeren skal den hentes ut.