Det er ikke så ofte en ordførerkandidat får lagt inn personkarakteristikker på sin egen facebookside som forteller om hvorvidt man er egnet til et verv. Det klarte stortingsrepresentant Lise Christoffersen å gjøre på Høyres ordførerkandidat FredrikA. Haanings side.

Etter en lang tirade om hva Høyre ikke hadde gjort for Drammen kom setningen. Den hadde også en klassisk hersketeknikk i innledningen på kjøpet. «Du er hyggelig, men mangler kvaliteter som leder for nye Drammen» Personkarakteristikker har vi ikke for vane å komme med i Drammen.

Personkarakteristikker er nettopp det vi ikke skal drive med på hverandres facebooksider. Det er det nettrollene som bedriver. Erna Solberg er blant de politikere som har fått sin andel av dette på sin Facebook, og i perioder må siden stenges. Lise Christoffersen bør holde seg for godt til dette og unnskylde.

Byutvikling

Så til Lise Christoffersens angrep på Høyre om byutvikling.

Byutviklingen i Drammen har gått i faser, som i alle byer som er inne i transformasjonsendringer. Rundt i Europa er slitne industribyer gjenreist til å bli kunnskap- og kulturbyer. Gamle havneområder transformeres til attraktive bosteder, industribygg inkorporeres i moderne arkitektur, slik som Drammen kommune har fått til på Papirbredden og med Union Scene.

I Drammen startet ordfører fra Høyre, Turid Wickstrand Iversen, med tanken om Drammen som kunnskapsby. Et dristig grep ble gjort av kommunen når sykepleierhøgskolen trengte mer lokaler, og staten ikke ville hjelpe til (Ap-regjeringen ga ikke midler til noe nybygg). Kommunen gikk inn og finansierte tilbygg på sykepleiehøyskolen. Høyskolen leide arealer. Takket være en innovativ ledelse i kommunen fikk høgskolen løst sitt behov og utviklingen mot noe nytt kunne begynne. Senere skulle denne modellen være med på å realisere det som nå er universitetet i Sørøst- Norge på Papirbredden, med flere tusen studenter i Drammen. Tore Opdal Hansen fortsatte å sitte i førersete på å løfte Drammen videre.

Grønt skifte

Vi forbereder oss nå til det grønne skifte. Ca 20 prosent av alle klimagasser slippes ifølge ENOVA ut fra kommunal virksomhet. Dette skiftet handler om mer enn transport, det handler også om å skape en grønn økonomi. Gjennom støtteordninger og en aktiv bruk av skatte- og avgiftspolitikken, blir det mer attraktivt for bedriftene å utvikle lavutslippsteknologi og bærekraftige produkter og tjenester. Bompengebelastningen i Buskerudbypakken ble for stor, og rammet for urettferdig. For mange prosjekter skulle finansieres med den. Staten har nå endret premissene i miljøbypakkene, og bidrar mer økonomisk. Og selvsagt skal vi ha ny bybru, den var ikke tenkt finansiert med penger fra Buskerudypakken.

I saken om nytt sykehus ville Arbeiderpartiet ikke bygge i Drammen, men legge ned Kongsberg sykehus og Drammen sykehus og bygge på Ytterkollen. Det ble heldigvis stoppet av Bent Høie, etter påtrykk fra Drammen Høyre. I dag blomstrer Kongsberg sykehus, og Drammen får nytt sykehus på Brakerøya med sine spesialiteter. Det blir også tilfarten stråleterapienhet. Vi få nytt psykiatribygg når Lier sykehus avvikles.

Drammen Høyre er kjent for tre ting. Sikker økonomisk styring, ordførere og ordførerkandidater som tenker nytt og ordførere med evne til gjennomføring.