Etter at Eva Kristin Hansen klokelig trakk seg som stortingspresident etter å ha erkjent brudd på Stortingets regler for pendlerboliger, sitter nå Arbeiderpartiets ledelse og drøfter hvem som skal overta det prestisjetunge vervet som Stortingets øverste leder.

Det er nemlig ingen automatikk i at partiets andre representant i presidentskapet Sverre Myrli rykker opp.

Et interessant navn som dermed dukker opp, er Lise Christoffersen, tidligere populær ordfører i Drammen og en av de lengstsittende folkevalgte på Løvebakken.

Det var Bent Inge Bye, tidligere Ap-ordfører i Nedre Eiker, som fredag lanserte Christoffersen på egen Facebook-side, til massiv støtte. Ikke bare fra partifeller, men fra folk langt utover arbeiderbevegelsens rekker.

Lise Christoffersen har ikke markert seg som en politiker som skaper de store medieoverskriftene de 16 årene hun har sittet på Buskerudbenken. Hun har snarere vunnet respekt og tillit på tvers av partigrensene gjennom grundig og hardt arbeid. I Arbeids- og sosialkomiteen har hun jobbet med Nav-skandalen og engasjert seg tungt i saker som omhandler de mest sårbare blant oss. Hun tar urettferdighet på alvor og jobber konstruktivt for å finne løsninger.

Og hun tør å væreprinsipiell. Et regelbrudd må behandles likt uansett om du er Nav-klient eller stortingspolitiker, noe pendlerbolig-skandalen har vist til fulle.

Stortinget står nå overfor en stor og svært viktig ryddejobb med å gjenopprette tillit. I Norge har vi høy tillit til myndighetene og våre folkevalgte, men omfanget av pendlerbolig-saker har sådd tvil om både politikeres dømmekraft og deres evne til å håndtere den tilliten de er gitt. Dette er ikke snakk om enkeltsaker som kan ryddes opp hver for seg, men en ukultur og/eller en utbredt misoppfatning av regelverket som rammer Stortinget som institusjon.

At politiet nå setter i gang etterforskning, og riksrevisjonen har varslet full granskning av pendlerbolig-sakene, viser hvilket alvor det hviler over denne saken, og hvor krevende det blir å lede oppryddingsarbeidet fra Stortingets side.

Lise Christoffersen er en av de best kvalifiserte og mest erfarne politikerne Ap har til å gjøre denne jobben. Ikke fordi hun er fra Drammen eller Buskerud, men fordi Christoffersen er rett dame på rett plass nå. Gjennom sin tid som ordfører i en av landets største byer, vet hun hvilket ansvar som ligger i representasjonsrollen. Hun har dessuten solid internasjonal erfaring gjennom flere perioder i Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, der hun nå er nestleder. Dette er ballast som kommer godt med som stortingspresident.

Derfor bør Christoffersens navn være et soleklart kort i kabalen som Aps stortingsruppes valgkomité jobber med nå. En annen kandidat som nevnes, er Rigmor Aaserud fra Oppland, men partiet trenger nok henne mer som parlamentarisk leder enn president. Kari Henriksen er med 12 års ansiennitet på Vest-Agder-benken også et aktuelt navn, i tillegg til Sverre Myrli fra Akershus, som sitter som fjerde visepresident i presidentskapet.

Dersom Ap fortsatt ønsker en kvinne i dette vervet, ligger Christoffersen godt an. Og skulle hun bli valgt til landets nye stortingspresident, et valg som trolig skjer i begynnelsen av neste uke, følger hun i så fall i fotsporene til to markante partikollegaer fra Buskerud, nemlig Kirsti Kolle Grøndahl (1993-2001) og Thorbjørn Jagland (2005-2009).

Christoffersen selv er neppe opptatt av prestisjen som ligger i å være rikets høyest rangerte person etter Kongen. Nettopp derfor passer hun så godt.

LES OGSÅ: