Historien skal berike oss med gode ting vi har gjort og ønsker å forbedre. Eller så må historien lære hva vi gjorde feil og unngå å repetere de samme feilene.

Viken fylkeskommune har nå bestemt at fra 2023 skal de ikke prioritere spillemidler til klubber som ønsker kunstgressbaner med plastinnfyll, såkalte gummigranulater. Forslaget er dessverre lite gjennomtenkt.

Anette Lindahl Raakil (Sp)og Tonje Kristensen (Ap) skriver følgende i sin kronikk publisert i Drammens Tidende:

«Vi ønsker ikke færre anlegg, der barn og unge kan utfolde seg og være i bevegelse, vi ønsker flere. Men vi som politikere må ta ansvar for hvilke konsekvenser våre prioriteringer har for fremtidige generasjoner av barn og unge.»

En flott tanke, men da stiller jeg følgende spørsmål:

1) Hvor skal de som blir eldre spille? Skal de slutte, siden banen er beregnet for barn og unge? Har klubber råd og areal til egne barnebaner i størrelse 7'er, 9'er og 11'er?

2) De klubber som har kun 11'er bane og organisert fotball, hvor skal de spille?

3) Raakil og Kristensen refererer til Østfold. Der har Fredrikstad Blad skrevet artikler siste 14 dager om nøyaktig de kunstgressbaner som damene her ønsker i fremtiden. De blir totalt slaktet av foreldre, spillere og trenere. Er det slik vi ønsker det i hele fylket? Fredrikstad kommune har gått foran, prøvd, og feilet. Da må vi lære!

4) Hvor miljøvennlig er kunstgressbanene som dere anbefaler?

5) Skal nå alle baner bli aktivitetsflater isteden for fotballbaner? Da mener jeg det er bedre med vanlig gress enn å kaste bort millioner av kroner på unødvendig kunstgress som skal brukes til slåball og stiv heks.

6) Disse banene er ofte ikke slitasjetestet eller friksjonstestet. Hvor lurt er det å kjøpe noe som ikke er testet? Er brannsår og skadeomfang sjekket ut?

Det komiske argumentet for vedtaket er miljøhensyn. Ok, la meg ta dere gjennom litt av miljøregnskapet for slike baner: Det brukes to til fire ganger mer råolje, det innebærer to til tre ganger så mye plast (potensiell mikroplast over tid), det brukes latex i duken som kunstgresset er sydd fast i. Latex er ikke miljøvennlig og kan ikke resirkuleres. Det blir også spillvann under produksjon. Det er også store mengder plastfibre og fiberflukt ut i naturen grunnet latex som krakelerer over tid og slipper feste på gresset. Bruker man organisk innfyll, er ikke dette testet før ankomst Norge. Tester viser at enkelte organiske innfyll inneholder tungmetall.

Ønsker Viken fylkeskommune søreuropeiske organiske varianter ut i den norske flora?

Så til det viktigste, etter min mening:

Klubber vil fremover bli tvunget til å bruke sine hardt opptjente dugnadspenger for å kjøpe noe de kanskje ikke ønsker. Noen klubber har ikke noe valg og kan ikke vente lengre, da de er langt på overtid, og banen er ubrukelig i dag. De fleste klubber er avhengig av spillemidler for å kunne klare hele kostnaden.

Hvis klubben nå investerer i en bane som viser seg å funke dårlig etter kort tid, får de ikke spillemidler før det er gått ti år. Ergo må de leve med denne banen ut tiden. Dette kan føre til at barn og ungdom slutter, og voksne spillere bytter klubb. Dette vet vi skjer allerede flere steder. Det er her jeg savner og etterspør en konsekvensutredning.

Fotballbaner er til å spille fotball på, og da må banene være tilpasset akkurat det.

Selv jobber jeg som leverandør og kunne sittet stille i båten og solgt unna etterspurte baner. Som tidligere spiller og trener ønsker jeg derimot å kjempe for gode spillegenskaper kombinert med miljøhensyn.

Ja, vi vet at gummi er et problem på en del vinterbaner, men tiltak vil kunne hjelpe betraktelig. Plast er ikke farlig hvis det blir der det skal være. Det viktige er at klubbene får greie på hva de kjøper, og får velge hva de vil bruke pengene på. Ikke bli tvunget på noe de ikke vil ha.

Jeg savner også gravende journalister som stiller oppfølgingsspørsmål til politikere som skyter ut meninger og påstander uten dokumentasjon. Når påstander ikke følges opp av media, er de med på å lage påstanden til en sannhet dessverre.

Håper klubbene sier ifra og setter foten ned. Vi registrerer også at det ofte er daglig leder og ikke spillerne som skryter av innkjøp. Det er ikke nok å teste ut en kunstgressbane med seilsko og cordbukse. Eller å kjøpe via møter på Teams.

Så savner jeg også et engasjement fra Buskerud Fotballkrets og andre kretser i Viken. Nå må dere våkne før «alle» baner blir rasert. NFF, hvor er dere?

LES OGSÅ:

Les også

– Jeg skal bli toppscorer av Eliteserien 2022