De fleste utdanningssteder, universiteter og høyskoler, tilbyr et stillerom til å be eller et rom for tro- og livssynspraksis. Som mosalla og kapell på UiO. Jeg sier ikke at videregående skoler burde gjøre det samme, men at man understreker at elever ikke har lov til å be på skolen, så om det er i en garderobe, synes jeg er spesielt når det komme fra selve rektorenen.

Mail sendt til skolen fra meg:

«Hei. Det er forståelig at skolen ønsker å opprettholde en effektiv undervisningstid og minimere avbrudd i undervisningen. Samtidig er det viktig å ta hensyn til at ramadan er en viktig religiøs periode for muslimske elever, og at bønn er en sentral del av deres praksis både i og utenfor ramadan.

Det er mulig å finne en balanse mellom å støtte elevenes religiøse praksis og å opprettholde en effektiv undervisningstid. Det er viktig å inkludere alle elever, uavhengig av deres religiøse bakgrunn, og å skape en positiv og respektfull kultur på skolen. På lik linje som at alle elever deltar i kristne praksiser rundt påske og jul, burde muslimer få den lille friheten de trenger for å kunne føle seg trygge og inkludert.

Ramadan

Ramadan er den islamske fastemåneden, måneårets niende måned. Fasten, eller sawm på arabisk, i ramadan er en av islams fem søyler og en religiøs plikt for alle muslimer. Fastepåbudet er gitt i Koranen og utdypet i hadith-litteraturen og i rettslitteraturen. Dato for fastemånedens begynnelse er hvert år avhengig av måneobservasjoner og starter når nymånen viser seg. Ramadan avsluttes når nymånen som markerer måneden shawwal, blir synlig. Fasten kan imidlertid ikke vare lenger enn 30 dager.

Kilde: Store norske leksikon

Jeg vil også påpeke at rektors melding kan oppleves som lite inkluderende, og mangler empati for muslimske elevers behov. Å be er en viktig del av troen, og det kan oppleves som krenkende, diskriminerende og ekskluderende å ikke få støtte fra skolen i denne perioden spesielt. Man blir dessverre nødt til å be på skolen til tider, for eksempel når det er vintertid og det er kort tid mellom bønnene, som gjør at man ikke rekker å be hjemme.

LES OGSÅ

I stedet for å true med anmerkninger og begrense mulighetene for bønn, bør skolen jobbe med å finne en løsning som gjør det mulig for alle elever å praktisere sin tro på en trygg og respektfull måte. Bare for noen år siden, da Kristine Novak fortsatt var rektor, var det oppe i elevrådet å skape etstillerom/bønnerom på skolen, noe som vi fikk støtte ifra både elever og skolens administrasjon.

Jeg ser heller ikke problemet med at elever går for å be i «beinstrekken». Dette er en pause i undervisningen ment for å strekke på seg. At du skriver at det er en del av undervisningen og ikke skal brukes til å be, kan du like godt legge til at man ikke får lov til å gå ned i kantina eller på toalettet, og at lærerne ikke har lov til å hente seg kaffe.

LES DT-LEDER

Les også

Rektor burde stått på sitt: Bønn har ingenting i undervisningen å gjøre

Det er også viktig å huske på at bønn ikke bare er en religiøs aktivitet, men også en måte å få mentalt og fysisk avbrekk fra undervisningen. Å tillate elever å be i sine pauser eller etter skoletid kan faktisk føre til at de blir mer fokuserte og produktive i klasserommet. Jeg skjønner så klart at det ikke er greit at elevene går ut av timen for å be mens undervisningen foregår, men undervisning er altså i «pause» når det er beinstrekk.

Jeg vil anbefale skolen å finne en løsning som gjør det mulig for elever å praktisere sin religion uten å miste undervisningstid. Dette kan være ved å tilby et dedikert bønnerom på skolen som elever kan bruke i sine pauser eller etter skoletid. Det er også viktig å kommunisere klart og tydelig med elevene om hva som forventes av dem i forhold til å delta i undervisningen.

Til slutt vil jeg oppfordre skolen til å være åpne for konstruktiv dialog og samarbeid med elever og deres familier for å skape en mer inkluderende og respektfull skolekultur. Ved å ta hensyn til elevers behov og ønsker, kan skolen skape en trygg og positiv læringsmiljø for alle.»

Nyheter fra Drammens Tidende