Spørsmål: Min mor er over 90 år gammel og bor hjemme. Hun har klart seg selv lenge, men nå trenger hun hjelp til både det ene og det andre.

Hun får hjelp til både morgenstell og kveldstell av hyggelige ansatte i hjemmetjenesten. Det vi undrer oss over er hvor kostbart mye av hjelpen er for mor. Hun må betale for å få hjelp til å vaske huset, og både trygghetsalarm og nøkkelboks utenfor huset koster. Nå har hun også fått beskjed om at hun må betale for at kommunen hjelper henne med medisinene. Vi stusser på dette og trodde helsehjelp i Norge var gratis?

Svar: Det er riktig som du sier at helsehjelp fra kommunen er gratis hvis vi ser bort fra egenandeler som du må betale hos fastlege, legevakt etc. Imidlertid er det ikke alt vi tenker på som helsehjelp som faktisk defineres som «helsehjelp». Noe går under kategorien «praktisk bistand og opplæring», og dette kan kommunen kreve betaling for så lenge det ikke dreier seg om personlig stell og egenomsorg.

Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov. Dette skal være gratis.

Dette er pasient- og brukerombudet

  • Det er et Pasient- og brukerombudskontor i hvert fylke
  • Vi gir råd og veiledning om pasient- og brukerrettigheter – både i kommunene og i sykehusene
  • Vi hjelper deg å skrive og formidle spørsmål og klager
  • Vi kan være med på dialogmøter for å finne gode løsninger for deg
  • Du får gratis hjelp hos ombudet
  • Du kan ta kontakt anonymt
  • Vi har taushetsplikt
  • Vi avgjør ikke saker og har ingen sanksjonsmyndighet

Helsehjelp fra hjemmetjenesten er også gratis. Dette kan være sårstell, kateterisering, stell av stomi, måling av blodtrykk, opptrening og medisinering. Det kan også være helsehjelp å stikke innom en pasient for en liten prat og trygghetsjekk.

Mange eldre plages av angst, men ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Da kan slik helsehjelp være en god løsning, og kommunene kan ikke ta betalt for dette. Nødvendig tilsyn kan også bli gitt som «praktisk bistand» og skal da være gratis fordi det regnes som «personlig stell og egenomsorg».

Hvis trygghetsalarm kommer i stedet for besøk av hjemmetjenesten, så skal dette være gratis. Hvis en tenker at pasienten måtte hatt hyppigere besøk av hjemmetjenesten om en tenker trygghetsalarmen bort, så tyder det på at det er helsehjelp som man ikke skal betale for.

Å få hjelp til medisinering er helsehjelp. Det gjelder også hjelp til å håndtere medisinene, f. eks å legge de i dosett eller innløse resepter og bringe medisiner til pasienten. Dette skal derfor være gratis. Unntaket er der hvor pasienten selv kan mestre å håndtere og hente medisinene sine, men synes det er mest praktisk at hjemmetjenesten gjør det. I disse tilfellene kan kommunen kreve betaling for multidose og utkjøring av medisiner.

Når det gjelder nøkkelboks på utsiden av huset, så kan det bare kreves betaling i de tilfellene hvor pasient/bruker har et selvstendig ønske om dette. Hvis nøkkelboksen kommer på plass for å gjøre jobben enklere for de ansatte i hjemmetjenesten ved at de sparer tid og slipper å kjøre rundt med flere nøkler, så skal tjenesten være gratis. Kommunene kan ikke kreve betaling for slik nøkkelboks fordi det letter deres arbeidssituasjon.

Kommunen kan kreve betaling for praktisk bistand som ikke er personlig stell og egenomsorg. Eksempler her kan være rengjøring av hus, skift av sengetøy, klesvask, mat-innkjøp, gå ut med søppel, henting av post og enkel snømåking.

Det kan være vanskelig å vite hva det kan tas betaling for og ikke. Litt for ofte ser vi at kommunen tar betalt for ytelser de ikke har hjemmel til å kreve betaling for. Regelverket angående betaling er komplisert og mitt beste råd til dere er å ringe vårt kontor hvis dere har spørsmål rundt dette.

Andre saker fra pasient- og brukerombudet:

Les også

Mannen min bor i omsorgsbolig. Kan jeg besøke han så mye jeg vil?

Les også

Jeg vil ikke skrives ut fra sykehuset. Kan jeg protestere?

Les også

Kan barnets fastlege nekte meg informasjon? Jeg vil jo bare det beste for barnet mitt

Les også

Hvor lenge kan de nekte meg å besøke min kone?

Les også

Koronaen påvirker helsetilbudet. Vanlige pasientrettigheter begrenses

Les også

Forstyrrelser og personvern skal tas på alvor!

Har du spørsmål til pasientombudet?

Pasient- og brukerombudet mener det er viktig at du vet hvilke rettigheter du har som pasient eller bruker. Kunnskap gjør det lettere for deg å kontakte hjelpeapparatet og vite hva du har rett til eller hva du kan be om når ting er uklart eller vanskelig. Vi vil derfor svare på spørsmål og problemstillinger som gjelder helse- og omsorgstjenestene her i avisen. Har du spørsmål? Send dem til oss på e-post: buskerud@pasientogbrukerombudet.no eller i brev.  Mer generell informasjon finner du på www.pasientogbrukerombudet.no