Det var nylig et medlemsmøte i Drammen Ap der de behandlet saken om Viken. Drammens Tidende fulgte debatten som foregikk over Teams. I møtet stilte David Fergar, et av få vanlige medlemmer på Drammen Aps digitale medlemsmøte, spørsmål uten å få noe godt svar på kveldens mest betimelige spørsmål:

«Blir livet til folk bedre etter oppløsning? Hvis svaret er ja, så bør Viken oppløses. Hvis svaret er nei, så bør vi ikke gjør det.»

Jeg skal med den faglige utredningen som utgangspunkt belyse flere forhold ved å bygge tre nye fylker:

  1. Vil tre nye fylker bli billigere?
  2. Vil tre nye fylker gi høyre kvalitet på tjenestene?
  3. Vil tre nye fylker gi en bedre utvikling for eksempel i kollektivtilbudet?
  4. Blir livet til folk bedre etter oppløsning?
  5. Er det verdt å bruke 400 millioner på å bygge tre nye fylker?
  6. Er tre fylker bedre, når det tas ut årlig 60 millioner i effektiviseringsgevinst i Viken?
  7. Er tre fylker bedre, når det er forventet at bemanningen vil øke i tre nye fylker?
  8. Er det bedre med tre fylker, når vi får svekkede fagmiljøer?

Svaret, Davis Fergar, er nei på alle de åtte spørsmålene. Det står i den faglige utredningen.

Martin Kolberg skal ha hattet sterkt innlegg i møtet i Drammen Arbeiderparti, ifølge kommentarartikkelen i Drammens Tidende. For Kolberg er nemlig dette det viktigste:

«Jeg er overbevist om at en splittelse av Viken er helt riktig for å opprettholde et sosialdemokratisk styre i vår region. Dette er mitt hovedargument.»

Når det er hovedargumentet, så trenger ikke Kolberg lese den omfattende utredningen, som fylkets administrasjon har utarbeidet. Det er en faktaresistent tilnærming fra Kolberg. For etter å ha lest utredningen er den eneste naturlige konklusjon: Viken gir bedre tjenester og bedre økonomi. Viken er fremtiden. Å bygge tre nye fylker gir dårligere løsninger.

Det er synd at Martin Kolberg ikke er på søken om svar på det viktige spørsmålet som David Fergar stiller. Livet til folk blir ikke bedre om Viken oppløses. Det håper jeg Buskerud Arbeiderparti tar hensyn til, når saken skal behandles tirsdag 18. januar.

LES OGSÅ:

Les også

Om det er dårlige økonomiske tider i Viken, vil ikke oppsplitting i små fylker være svaret

Les også

Cathrin Janøy villeder om barnehagenedleggelser

Les også

Vil oppløsning av Viken gi oss mer demokrati?