I Drammen presenteres kommunebudsjettet som blodrøde tall man ikke har sett makan til, noe som erkjennes av både røde og blå politikere. Samtidig hevder høyreregjeringen at den har sikret plusstall for kommunene. Hvor lite kontakt med virkeligheten kan man ha på et regjeringskontor i Oslo?

«Kommuneøkonomi» er et ord som på halvsleivete norsk kan kalles lite sexy, og som framkaller gjesp hos mange. Det er litt rart, fordi kommuneøkonomien er nøkkelen til noe som virkelig er viktig for oss alle. Står du med bagasjen på trappa etter en lang og slitsom reise hjem fra ferie, så vil du inn. Da er ikke «Hvor er husnøkkelen? Har jeg mista den..?» kjedelige spørsmål.

Og i hverdagen vil vi at barna våre skal ha det bra i barnehagen, bra på skolen. Vi vil være trygge på at bestemor blir tatt godt vare på i eldreomsorgen. Vi vil at bussene skal gå, og kulturtilbudet være bra. Da er ikke «Må kommunen min kutte kraftig i budsjettet?» et kjedelig spørsmål. Det handler om husnøkkelen vår til gode liv i velferdsstaten Norge.

Denne våren har de ansatte i kommunene vist oss hvem de er. Sammen med de ansatte på sykehusene er de velferdsstatens førstelinje.

Buskerudbenken - Masud Gharahkhani

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Masud Gharahkhani fra Ap.

Kommende uke er det Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre som har ordet.

Kommunene våre er mange av menneskene vi som nasjon har klappet for. Det er ansatte i eldreomsorgen som har stått på, ofte med for dårlig smittevernutstyr og risiko for selv å bli smittet, for å redde liv og helse. Det er lærerne som på kort varsel slengte seg rundt og organiserte hjemmeskole, slik at barna våre skulle få et best mulig skoletilbud. Det er ansatte i skoler og barnehager som har håndtert nye utfordringer under den gradvise gjenåpningen. Listen er lang.

Siden pandemien traff Norge i mars, har det vært flere runder med ulike krisepakker for industrien og næringslivet for øvrig. Arbeiderpartiet har i Stortinget bidratt til å gjøre pakkene bedre, men det har tross alt vært en felles forståelse mellom oss og høyrepartiene av at dette er viktig. Når det derimot kommer til å stille opp for heltene i offentlig sektor som sikrer velferdsstaten, setter Høyre seg på bakbeina. Forståelsen og engasjementet mangler. Dessverre er det ikke overraskende.

Mens arbeid til alle og bygging av velferdsstaten er Arbeiderpartiets fremste prosjekt, har høyresiden en annen tradisjon. Jeg mener krisen har vist at Arbeiderpartiets vei er den beste. Den bygger på to pilarer: Et solid og vekstkraftig privat næringsliv. Og en velfungerende offentlig sektor som sikrer velferd for alle, uavhengig av adresse og tykkelsen på lommeboken.

Arrogant og virkelighetsfjernt må kan kunne kalle det når statsministeren ber ordførere som krever bedre kommuneøkonomi om å roe seg ned. Før krisa inntraff, hadde hun ikke bare tatt for lett på smittevernberedskapen. Hun hadde servert landets kommuner det dårligste budsjettet på 15 år.

Så kom krisa, og kommunene fikk enorme merutgifter samtidig som inntektene stupte. Og så stiller ikke statsministeren opp, nå som kommunene våre har en svært viktig oppgave: Sikre at vi er forberedt på fortsatt koronahåndtering og bygge opp beredskap for nye situasjoner. Bidra sammen med næringslivet til at flere kommer i jobb, i en tid med historisk mange utenfor arbeidslivet. Og sørge for at forskjellene ikke øker. I krisetid ser vi dessverre at de som er mest sårbare, også er de som rammes hardest.

Gharahkhani fra Buskerudbenken:

Les også

Ingen kan se for seg betydelige lønnshopp i nær framtid. Derfor fryser vi politikerlønninger

Folk i Drammen, innbyggerne i hele den nye kommunen, burde kunne forvente at alle våre lokalpolitikere nå sa tydelig ifra: Ja, vi skal gjøre vårt beste, men staten må også stille opp her. Dessverre velger lokale høyrepolitikere å beskytte egen regjering mot enhver kritikk, og i stedet kreve brutale innsparinger og privatisering av velferden i Drammen. Det er ikke veien å gå, om man ønsker alle Drammens innbyggere vel.

Arbeiderpartiet vil en annen vei. Vi vil ha trygghet for helse og arbeid. Vi vil ha et fellesskap som stiller opp, sånn at ingen skal bli stående alene. På Stortinget foreslår vi derfor en massiv styrking av kommuneøkonomien med fem milliarder kroner i vårt reviderte budsjettalternativ, og en tydelig garanti for dekking av økte merutgifter og tapte inntekter. Det hadde betydd mye for Drammen kommunes innbyggere, for alle som trenger velferdsstaten, og for alle som jobber i den. Dessverre får vi ikke flertall for våre forslag.

Derfor er det høyreregjeringens resept folk i Drammen nå vil få merke. Men i 2021 er det stortingsvalg. Det blir en kamp for velferdsstaten Norge.

Andre stemmer fra Buskerudbenken:

Les også

Vi kan ikke være politisk fargeblinde når samfunnet må inn i en grønn omstilling

Les også

Det må raskest mulig bygges nytt tinghus i Drammen

Les også

Vi kan ikke lytte til de som skjønnmaler situasjonen fordi noen få innvandrere lykkes i Norge

Les også

Jeg savner en kommuneledelse med visjoner for det nye sykehusområdet