Gå til sidens hovedinnhold

Lokalt eierskap til våre kraftselskaper

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Glitre Energi AS eies av Drammen kommune med 50 prosent og av Vardar AS med 50 prosent.

Kommunenes eierandel i Vardar AS varierer etter historisk innbyggertall og kraftforbruk fra Drammen med 26,08 prosent til Flå med 0,208 prosent. Glitre er 100 prosent offentlig eid av kommunene i tidligere Buskerud fylke.

Både Vardar og Glitre er veldrevne selskaper med sterk økonomi. Soliditeten er bygget opp over årtier. Vardar ble etablert i 1919. Det er Buskeruds innbyggere sammen med selskapets ledelse som har skapt disse verdiene.

For Buskerud Sp er det viktig at det kommunale eierskapet i Glitre og Vardar er strategisk og ikke finansielt. Dette fordi selskapene også skal medvirke til offentlig finansiert infrastruktur eksempelvis fiberutbygging i samarbeid med de lokale energiselskapene.

Dette strategiske eierskapet skal komme innbyggerne i Buskerud til gode i form av lavest mulig strøm- og nettleiepriser, samt god kvalitet og kapasitet i strømnettet.

Klimaendringene viser behovet for god beredskap både ved produksjon og transport av strøm. Strømforsyningen må ikke falle ut ved et villere klima, og det krever bedre forebyggende vedlikehold av distribusjonsnettet.

Kommunalt offentlig eierskap må gi forutsigbarhet for innbyggere, ansatte og ledelsen av selskapet. Kommunene må utøve et aktivt eierskap, og flere folkevalgte må opparbeide god kunnskap på dette viktige samfunnsområdet.

Et eierskap som er forankret i Buskerud, har de beste forutsetningene for å forstå behovet og de utfordringene som selskapet skal ivareta for innbyggere og bedrifter i fylket.

Kommunalt offentlig eierskap sikrer at en ikke får uønskede finansielle interesser inn på eiersiden. Derved sikres også 100 prosent nasjonalt eierskap.

På denne bakgrunn går Buskerud Senterparti imot fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi.

Les også:

Les også

Glitre-fusjonen: – Vi må bare be til Gud om at det går bra

Les også

LO og NHO: Glitre-fusjonen vil styrke Buskeruds posisjon som en ledende kraftregion i Norge

Les også

Høyre trekker i nødbremsen: – Vil utsette avgjørelse om Glitre-fusjon

Kommentarer til denne saken