Det er gledelig å se at Per Olaf Lundteigen (Sp) i sitt svar 15. mars 2021 støtter utveksling av kraft mellom land og regioner. Det gir lavere klimagassutslipp, bedre benyttelse av ressursene og økt verdiskaping fra for eksempel Glitre Energi, som kommuner i gamle Buskerud fylke eier 100 prosent av.

Formålet med EUs tredje energimarkedspakke var å sørge for et robust, sikkert og effektivt kraftsystem, hvor alle land og aktører følger de samme reglene. Store som små. Det bidrar til å sikre at norske forbrukeres og strømprodusenters interesser i kraftsystemet er ivaretatt, på en god og balansert måte.

I mange sammenhenger minner EUs regelverk til forveksling om de løsningene vi har hatt i Norge og Norden siden midten av 1990-tallet. Deriblant et effektivt kraftmarked hvor vi benytter ressursene best mulig, på tvers av landegrenser.

Det er heller ikke sånn at makt over strømnettets utvikling og virkemåter overføres til unionsnivået, slik Lundteigen hevder. Det er fremdeles Olje- og energidepartementet i Norge som i siste instans bestemmer over konsesjonssøknader både for kraftproduksjon og nettutvikling. Statnetts og nettselskapenes rolle i det norske kraftsystemet vil bare bli viktigere.

Lundteigen etterspør at Energi Norge forteller det norske folk de faglige fakta i saken. Det byr vi gjerne på.

I et felles kraftmarked produseres strømmen fra de kildene som til enhver tid er billigst. Når det er kaldt vær, blir kraftbehovet i Norge veldig høyt og i noen tilfeller betyr det at vi kjøper kraft fra utlandet fordi det er billigst. Det skjedde i februar. Vannkraftverkene gikk allerede for fullt og vi trengte å importere strøm. Hvis vi ikke kunne kjøpe kraft fra utlandet, ville prisen i de tilfellene Lundteigen trekker frem, vært enda høyere. Så kan det godt hende at det var tysk gasskraft vi kjøpte noen timer i februar.

Norge eksporterer stort sett mer enn vi importerer, og når vi importerer, er det oftest rimelig vindkraft fra Danmark, Nederland og Tyskland.

For Lundteigen og andre som vil lese mer om hvorfor kraftprisene svinger i et væravhengig kraftsystem, kan vi anbefale for eksempel regjeringens nettsider eller energifaktanorge.no.

De siste 20 årene har Norge hatt Europas laveste strømpriser, og det skal vi fortsatt ha. Det gir oss et godt utgangspunkt og et konkurransefortrinn i den grønne omstillingen. Det at vi kan importere og eksportere kraft når det er behov for det, kommer både forbrukere, produsenter og de offentlige eierne av kraftselskapene til gode. Og det vet heldigvis eierne av kraftselskapene.

Les også:

Les også

Skyhøye strømpriser? Det vil vi gjøre noe med

Les også

Lundteigen tar feil. Kraftutvekslingen vi har med våre naboland slår positivt ut for norske strømkunder