Gå til sidens hovedinnhold

Lundteigen har rett. Sykehusbyggingen bør stanses

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I november 2018 skrev Per Olaf Lundteigen og jeg en kommentarartikkel i Drammens Tidende som om gjaldt det planlagte nye sykehuset på Brakerøya. Artikkelen var kritisk til det planlagte prosjektet på grunn av de svært vanskelige grunnforhold, noe vi mente det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til. Som en konklusjon mente vi at det måtte foretas en grundig og uavhengig kontroll av grunnforholdene, planlagt bygging og risikoanalysen (ROS), som vi mente ikke var gode nok.

I tillegg mente vi at det var uklart hvem som hadde ansvar for hva i prosjektet. Bakgrunnen for de faglige innvendinger mot prosjektet var det en ingeniørgruppe som var kommet fram til, og flere notater som jeg hadde laget om saken. Som en følge av dette var vi redd for at dette prosjektet ville få store kostnadsoverskridelser.

Vår kritikk av prosjektet og vårt forslag om uavhengig kontroll ble ikke tatt til følge. Vi merket oss at det ikke kom noen innvendinger mot våre kommentarer fra fagpersoner. Derimot opplevde vi at personer uten faglig bakgrunn nærmest hoderystende harselerte over vår uforstand og utidige innblanding i et byggeprosjekt som selvfølgelig skulle gjennomføres på beste måte.

Så leser vi 23. november i Drammens Tidende at det er oppstått store setningsskader under pælefundamenteringen for det nye sykehuset på Brakerøya og at man måtte inn med helt ny boreteknologi. Det ble hevdet at det er ekstremt vanskelige grunnforhold på Brakerøya, som om det var noe nytt.

Dette har vi gjentatte ganger påpekt, for flere år side, men åpenbart uten at det har blitt vektlagt. Hadde man gjort det så hadde man selvfølgelig ikke fått de problemer man nå har fått. Problemet skal nå ha vært at det oppsto setningsskader under den planlagte pælingen, som er et svært dårlig tegn på Brakerøya og som medførte at arbeidet midlertidig måtte stoppes.

Det ble så fraktet opp en borrigg fra Italia med en lite kjent borteknologi i Norge. Man traff fjell 70–75 meter ned i grunnen og mener at man nå har fått tilstrekkelig feste i fjellet. Det er bestemt at man skal fortsette med denne teknologien, men hvilken merkostnad dette medfører for byggeprosjektet er ikke kjent.

24. november sier Per Olaf Lundteigen (Sp) til Drammens Tidende: «Jeg vil at prosjektet nå stanses slik at man får gjort en konsekvensanalyse av problemene, både med tanke på kostnader og risiko».

«Helt vilt», svarer en stortingskollega. Flere «kaster seg på» denne siste uttalelse.

Lundteigen har imidlertid helt rett. En konsekvensutredning (KONS) burde selvfølgelig allerede foreligget. For det er ikke nok at man kan påvise på stedet at man kan pæle uten setningsproblemer. Man må dokumentere at den endrede fundamenteringsmåten ikke senere i sykehusets levetid kan medføre problemer som sykehuset på Brakerøya er meget følsomt for. Skulle det oppstå er det snakk om en refundamentering som vil bli svært kostbar og som det vil bli vanskelig å finansiere.

Hvis man er sikker på at den nye typen fundamentering ikke medfører noe problem på kort eller lengre sikt, så må det bety at det er enkelt å dokumentere dette. Altså burde en KONS vært enkelt å fremskaffe raskt. Når så ikke er skjedd, så er det all grunn til å være bekymret for dette prosjektet helt til en tilfredsstillende KONS foreligger. Før det foreligger bør man ikke fortsette med pælingen.

De prosjekterende og utførende burde sammen lage KONS med hovedansvar hos prosjektlederen for byggeprosjektet.

Den negative uttalelsen fra en stortingsrepresentant og andre om at en KONS og byggestopp bare medfører ekstra kostnader faller på sin egen urimelighet, og støtter dårlig styring av prosjektet begrunnet med at da sparer man kostnader.

Det er vel kjent i byggebransjen at å spare penger på grunnundersøkelse, prosjektering og annet i begynnelsen av et byggeprosjekt er svært dårlig økonomi som kan bli meget kostbart. Eksemplene er mange. Det er åpenbart for mange amatører som i altfor høy grad bestemmer i viktige byggeprosjekter.

24. november sier Steinar Frydenlund, styreleder for bygging av nytt sykehus i Drammen, følgende i Drammens Tidende: « «Det er helt galt å stanse prosjektet nå». Om KONS og den fremtidige situasjon for sykehuset på Brakerøya på grunn av endret fundamenteringsmetode sier han ingen ting om.

Videre sier Frydenlund: «Det er nokså vanlig med uventede problemer i et så stort prosjekt. Nå er den vanskelige perioden passert og utbyggingen skjer helt etter planen».

Dette er etter min mening en overfladisk og lettvin uttalelse i forhold til prosjektets betydning og de svært vanskelige grunnforholdene. Det er ikke beroligende, men det motsatte. At man har løst problemene med tanke på sykehusets fremtid, som det gjelder, må konkret dokumenteres. Og en konsekvensutredning er derfor naturlig.

Hvis man virkelig har løst alle problemene som det hevdes, så vil det også være raskt å fremskaffe den etterspurte utredning.

Da vil byggestoppen, som Lundteigen krever, være så kortvarig at det neppe får noen betydning for de endelige byggekostnadene.

Så hva er egentlig problemet?

Les også

Kan ikke lande på det nye sykehuset: – Trodde fanken ikke det var mulig

Les også

Det blir ikke enkelt å finne fram til sykehuset hvis adkomsten er et høl i veggen

Les også

Historisk ramme for nytt serveringssted

Kommentarer til denne saken