– Dette kommer til å gå bra. Buskerud, Akershus og Østfold vil bli gjenopprettet. Ap kommer til å stå ved avtalen. Aps ledelse vet hva som blir konsekvensene hvis dette ikke skjer, sier Lundteigen til Klassekampen.

Han sier videre at han ikke vil utdype saken utover dette, men før stortingsvalget i fjor høst sa Lundteigen at det var uaktuelt for Sp å sitte i en regjering som ikke forpliktet seg til å oppløse Viken.

– Sp vil slutte å være dørmatte for Aps ledelse. Noe mer kommer jeg ikke til å si, sier Lundteigen.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet var før valget enige om å oppløse storfylket, og la Buskerud, Østfold og Akershus gjenoppstå, men representantskapet i Akershus Ap har vedtatt at de ønsker å opprettholde Viken, mens Buskerud Ap og Østfold Ap fortsatt ønsker å oppløse fylket.

Et samarbeidsutvalg for de tre partilagene skal komme med sin innstilling 31. januar. Saken avgjøres på et fellesmøte i Ap i Viken 5. februar.