Min kollega på Buskerudbenken, Arne Nævra fra SV, skriver i Drammens Tidende 3. november at: «Alt i alt, Lundteigen. Jeg er overbevist om du ikke mener det du skriver, men du må liksom kjøre partilinja i dette.»

Det var følgende setning i min kronikk av 28. oktober som gjorde at Arne Nævra kvesset pennen: «Vårt alternativ er en Sp-Ap-basert regjering.»

Hvorfor mener jeg dette? Jo, fordi, Senterpartiet må, som Høyre, gå i allianse med andre partier. Det er valgresultatet som avgjør styrkeforholdet mellom partiene, hvilke partier som deltar i regjering og om det er klokest å etablere en flertalls- eller mindretallsregjering. Det eneste som derfor er avklart i Senterpartiet er at vi ønsker å gå i regjering med Arbeiderpartiet etter valget. Senterpartiet har hverken ekskludert eller inkludert SV. Hvorfor står jeg bak det, Arne Nævra?

Årsaken er at Senterpartiet ser det politiske landskapet i Norge som en trekant med en grønn, rød og blå pol. SV og Arbeiderpartiet hører til den røde polen, mens Senterpartiet tilhører den grønne. Senterpartiet er det jordnære, grønne alternativet som ser det som en viktig oppgave å representere de mange som føler avmakt med og utrygghet over den samfunnsutviklinga som den Høyre-ledede regjeringen skaper.

Virkeligheten er slik at vi ikke får et regjeringsskifte uten en allianse med Arbeiderpartiet. Senterpartiet har også i trekantanalysen avklart at Høyre er vår største politiske motstander i den blå polen.

Vi vil derfor føre en valgkamp hvor vi forteller hva Senterpartiet står for. Hva vi vil med Norge. Hva vi vil med Buskerud. Hvordan vi vil bruke vår innflytelse på Stortinget til å skape trygghet for folk.

Vi ønsker ikke å fremme en debatt om posisjoner og hva andre partier skal gjøre. Vårt prosjekt er å gjøre Stortinget viktigere. Stortinget må sammensettes slik at det får større handlekraft til å tøyle både den norske makteliten og Brussel. Dette er meget krevende, når vi kjenner Arbeiderparti-ledelsens tradisjon. Imidlertid er alternativet som et opposisjonsparti til en Høyre-ledet regjering enda vanskeligere for våre verdier.

Jeg har et svært godt samarbeid med SV i arbeids- og sosialkomiteen. Det er viktig når SV har valgt arbeid og velferd som to hovedsaker i valgkampen. Senterpartiet står for kontrollert arbeidsinnvandring og et sterkt økonomisk sikkerhetsnett for de som ikke kan fullt ut delta i arbeidslivet. For oss står nå det gamle slagordet «gjør din plikt og krev din rett» sentralt. Sammen med skatt etter evne er et velorganisert arbeidsliv og velferdsordninger som gir trygghet, grunnleggende for å få mer jambyrdighet mellom folk i Norge. Her har Senterpartiet og SV en felles virkelighetsforståelse, unntatt når det gjelder behovet for kontrollert arbeidsinnvandring.

Et annet, viktig saksområde er klima. Her står Senterpartiet fjellstøtt på at energiforsyningen skal sikres gjennom nasjonale, fornybare energikilder og at vi må produsere og foredle og bruke mer grønt karbon fra fotosyntesen til havs og til lands gjennom bruk av naturen. Det er for Senterpartiet basert på en flerbruks-tankegang i et langsiktig forvalterperspektiv.

På dette området er avstanden mellom Senterpartiet og SV i praksis stor når det kommer til handling. Der Senterpartiet vil leve mer av naturen, vil SV ta mer av naturen ut av bruk. For at Senterpartiet og SV skal oppleve større felleskap i et nærmere samarbeid, er bruk og forvaltning av naturen et kritisk viktig område. Dette krever at det utvikles en langt mer felles virkelighetsforståelse av innholdet i det som i regjeringskretser blir kalt det grønne skiftet.

Derfor, Arne Nævra – sammen kan vi bygge ned motsetninger mellom SV og Senterpartiet. Den legendariske SV-professoren og stortingsrepresentanten Berge Furre, stesønn av Bondeparti-stortingsrepresentanten Anæus Vatnaland, sto for en slik konstruktiv tilnærming mellom Senterpartiet og SV.

Vi som begge har erfaring fra luking av kveke i kålrotåker på leirjord, Arne, husker Berge Furre. Han var en sentral skikkelse i å skape optimisme for oss ungdommer på 1970-tallet.