Lykkerus. Et halvt år etter er MDG-gruppa i ferd med å bli revet i fillebiter

Fjorårets valg var en triumf for Miljøpartiet De Grønne. Nå er kommunestyregruppa dypt splittet, og i april skal et flertall ha uttrykt manglende tillit til Ståle Sørensen som gruppeleder.