Vold og trusler er blitt en del av skolehverdagen for mange elever og lærere. Hvordan i all verden skal vi få slutt på voldsspiralen i norsk skole?

Det har vært skremmende lesning om situasjonen i drammensskolen gjennom flere reportasjer i Drammens Tidende. Og det samme skjer veldig mange steder: I januar ble Bråtejordet skole på Strømmen i Lillestrøm kommune stengt av verneombudet som følge av trusler mot lærere. Kort tid etter ble Tindlund ungdomsskole i Sarpsborg nødt til å stenge etter en alvorlig voldshendelse, der blant andre en lærer ble utsatt for vold.

Problemstillingen med vold og trusler i skolen er ikke ny. Nå er dette blitt en del av hverdagen til mange av landets lærere. I en undersøkelse gjort av Statens arbeidsmiljøinstitutt i 2021 kom det fram at én av fire lærere i grunnskolen er utsatt for vold og trusler.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det Sandra Bruflot fra Høyresom har ordet. Neste uke skriver Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet.

Fremskrittspartiet er sterkt bekymret for den negative trenden med vold og trusler i skolen. Som samfunn kan vi ikke leve med at det nærmest er normalt at lærere utsettes for dette, eller at medelever skal måtte gå på skolen i frykt for vold fra medelever.

Dette er både et arbeidsmiljøproblem, en sikkerhetsutfordring, et ledelsesproblem og en uakseptabel ukultur. I noen byer er én av årsakene integreringsproblemer, men den negative spiralen med vold og trusler i skolen har vokst seg langt utover byene.

Det er vårt ansvar som samfunn å handle. Legger vi lokk på dette temaet og skyver det under teppet, vil det fortsette å vokse. Frp har derfor satt dette på dagsordenen både nasjonalt og lokalt ved å fremme forslag om flere tiltak, men dessverre er det lite støtte å få fra de andre partiene. Man må spørre seg om det må skje en tragedie før resten av det brede politiske miljøet våkner.

Morten Wold

  • Navn: Morten Wold (Frp)
  • Parti: Fremskrittspartiet.
  • Født: 1967.
  • Bosted: Vikersund
  • Yrke: Stortingsrepresentant for Buskerud fra 2013 -
  • Blant annet Stortingets tredje visepresident, medlem av helse- og omsorgskomiteen, og Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling.

I mars foreslo Drammen Frp i formannskapet en forsterket satsing mot vold og mobbing på seks millioner kroner i drammensskolen. Det ble nedstemt. Og Fremskrittspartiet fremmet nylig et representantforslag i Stortinget for å bekjempe bølgen av trusler og vold i skolen. Det fikk liten støtte fra de andre partiene. Det var kun vårt forslag om å få en årlig statistikk på hvor mange ansatte i skolene som blir utsatt for vold og trusler, som ble vedtatt.

Ett av forslagene som ble nedstemt i Stortinget var å sørge for økt oppmerksomhet på klasseledelse i lærerutdanningen. Det mener vi ville vært et godt tiltak for å styrke lærerens rolle som autoritet og leder i klasserommet. Nå er det slik at enkelte elever tiltar seg for stor makt, noe som fører til at lærerne kan miste mye av sin autoritet.

Flere innlegg fra Buskerudbenken

Mange lærere mener de har begrenset myndighet og mulighet til å sette grenser og komme med reaksjoner dersom elever oppfører seg uakseptabelt. Frp foreslo derfor også utvidede fullmakter til lærere for bortvisning av elever. Det skal være læreren som bestemmer i klasserommet, men da må vedkommende faktisk få lov til å være sjef.

Det er behov for en større involvering av foreldre og foresatte når deres barn begår alvorlige handlinger som trusler eller vold mot lærere eller medelever. Det er hjemme at barn og ungdom i stor grad skal formes og lære hva som er rett og galt. Det var befriende å lese innlegget til tenårinsmamma Anniken Inderdal i Drammens Tidende om foreldrerollen og ansvaret for å oppdra og forme barna til å bli voksne mennesker, samt hennes påpekning av at læreren må ha lov å banke neven i pulten når det er nok. Jeg tror mange foreldre kjenner seg igjen i hvordan hun tenker og resonnerer i sitt innlegg.

Videre mener Frp det bør vurderes oppfølgingsteam ved de sterkest belastede skolene. Når vi står overfor en problemstilling som vi ikke har fasiten på, må vi tørre tenke nytt for å finne ut hva som fungerer.

Vi må ha kontante, klare og tydelige reaksjoner når ting kommer ut av kontroll og uakseptable og grensekryssende handlinger skjer. Vold og trusler er uakseptabelt og har ingen plass verken i klasserommet, i skolegården eller på fritiden. Det må innføres retningslinjer for faste rutiner om politianmeldelse fra skolens side ved alvorlig vold og trusler som skjer i skolesammenheng, og alvorlige overtramp må få konsekvenser.

Skolen skal være et trygt sted for elever som hver dag håpefullt går dit for å lære – og for å legge grunnlaget for sine liv. Vår forpliktelse er like stor overfor lærerne, som daglig bruker sin tid til å gjøre klasserommene til viktige undervisningsarenaer og trygge sosiale oppholdssteder for våre barn.

LES OGSÅ