Det er blitt påpekt tidligere, men jeg forsøker igjen.

Arenaen er Torgeir Vraas plass, utenfor Globus, der gang- og sykkelundergangen kommer opp fra Museumsparken/Konnerudgata. Her møter man altfor ofte biler som «svirrer» rundt.

Biler fortsetter å kjøre inn på plassen i håp om ledig parkeringsplass, selv om alle lovlige plasser er opptatt. Hvis det ikke er ledig plass, parkeres det ofte utenfor oppmerkede områder, mens noen blir sittende i bilen ute på plassen i påvente av ledig plass. Hele tiden kommer nye biler kjørende inn.

Dette er helt håpløst for de myke trafikantene som opplever området som uoversiktlig og meget utrygt.

Kommer man motsatt vei, er det minst like ille. Taxier står parkert langs veien utenfor Globus, ofte med kun en liten luke for syklister som skal over plassen og ned i nevnte undergang. Taxiene gjør det uoversiktlig, og når man svinger inn på plassen, kan man møte en bil på vei ut eller man må manøvrere seg mellom feilparkerte biler. En dag – søndag j. juni – kunne jeg telle fem (5) biler som var i området utenfor de oppmerkede parkeringsplassene.

LES OGSÅ:

Les også

Slik kan de myke trafikantene igjen bli sjefen i bygatene

Når man i tillegg har alle varebilene som leverer varer eller kjører «take a way» hjem til kunder til enhver tid, ja da er det stor risiko og ferdes her. Noe må etter min mening gjøres før det skjer en alvorlig ulykke her.

Mitt forslag er å stenge området for alle biler, med unntak av to handikapplasser. Det er en stor parkeringsplass ved Lothe fargehandel, samt parkeringshus i umiddelbar nærhet. Ingen grunn til å kjøre helt inn til Globus. Taxiplassene bør få oppmerkede felt hvor de skal parkere, slik at det er en god åpning for gående og syklende å passere. Skal man få folk til å gå/sykle til sentrum, må man oppleve det som trygt. Det er det på langt nær i nevnte område.