Gå til sidens hovedinnhold

Må kjøre omvei for å bli kvitt søppelet. Er det fornuftig?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi må alle gjøre vårt beste for å redusere forsøpling og forurensning. Renovasjon og kildesortering av husholdningsavfall er fornuftig. Men – hva når det blir innført demotiverende og fordummende tiltak?

Jeg bor i Vestfossen og har hytte i Vestfossen. Reisetid mellom hytte/bosted er omtrent 5 minutter og 30 sekunder. Min samboer og jeg bor store deler av sommeren på hytten. Stort sett hver dag er en av oss hjemme eller kjører forbi hjemmet i forbindelse med jobb, vanne blomster, hente post eller lignende.

Det er da helt naturlig at også kildesortert søppel fra hytten blir kastet i de hjemlige avfallsdunkene.

Nå er det bestemt at kommunen skal innføre tvungen renovasjon i forbindelse med hytter og fritidsboliger. For vår del vil det si at vi må kjøre en relativt stor omvei i motsatt retning fra hytten sett i forhold til hjemmet, for å kunne levere avfallet på den nye avfallsstasjonen. Deretter kan vi kjøre hjem til tomme avfallsdunker. Uke etter uke på sommerstid vil de hjemlige dunkene stå tomme, mens vi likevel betale må for tømming.

Ordningen omfatter flere hytteeiere som er i samme situasjon. Den ekstra bilkjøringen ordningen vil medfører for flere vil utvilsomt forurense betydelig mer enn om alle tar med seg avfallet hjem. For der også vil deres hjemlige søppeldunker stå tomme.

Dette kan da ikke være fornuftig?

Ordningen kommer ikke til kun å omfatte eiendommer i Øvre Eiker kommune, men skal visstnok innføres på landsbasis.

I enkelte tilfeller kan jeg se at ordning med felles avfallshåndtering for hytter kan være fornuftig. Da forutsetter jeg at det gjelder renovasjonsordninger langs nedfartsveier fra store hyttelandsbyer. Det kan være enkelte som har 2–3 timers kjørevei hjem og gjerne vil slippe å kjøre søppel fra for eksempel Geilo til Oslo.

Burde ikke denne type ordninger være basert på behov og frivillighet og ikke tvang. Det skal tross alt koste hver enkelt hytteeier 1.840 kroner i året, et beløp som ganske sikkert raskt vil øke …

Det er ikke mange årene siden denne type avfallsstasjoner ble etablert i vår kommune. Det viste seg å være en dårlig løsning og stasjonene ble revet etter relativt kort tid. De ble revet fordi «hvermannsen» satte fra seg bildekk, hvitevarer, møbler, malingsspann og annet skitt ved konteinerne.

Hvem kan garantere at ikke dette skjer igjen, og da vil det være påregnelig at vi som er omfattet av ordningen må betale merkostnadene som oppryddingen medfører. Tiltaket vil neppe medføre økte inntekter til kommunen. Det vil nok kun være Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS som vil tjene penger på denne ordningen.

Jeg skulle like å vite hvem, eller hvilket politisk parti, som har gått i bresjen for dette påfunnet. Det partiet skal i hvert fall slippe å få min stemme ved neste valg.

Les mer

Børre fortviler over søppelkaos: – Her må hver enkelt ta ansvar

Les mer

Per-Johannes måtte betale 4.050 kroner for dette: – Fryktelig hårreisende

Les mer

Null kø og masse plass – Lindum er ikke til å kjenne igjen fra påskekjøret

Kommentarer til denne saken