Mens regjeringen ikke vil slippe ideen om å gi leger opp mot 200.000 kroner i gebyr for feil forskrivning av blåresepter, tyr statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap), til karakteristikker av meg i et innlegg i Drammens Tidende (under). Jeg tolker det som at han vet han har en dårlig sak.

Dette er er debatten:

Regjeringen svikter norske leger

Rollen som legenes ridder kler Morten Wold dårlig

Mens Fremskrittspartiet er klare til å skrote hele regelverket som legger opp til at gebyrer i 200.000-klassen kan deles ut, holder Krat Bjørkholt og resten av kollegaene hans i regjeringen døren åpen for å fortsette med det. Mens han ønsker en «grundig prosess», inviterte Frp det politiske Norge til å skrote hele ordningen. Det ville den rødgrønne regjeringen ikke være med på.

Fakta er som følger: Stortinget vedtok en proposisjon som åpnet opp for at det kunne gis overtredelsesgebyrer for feil forskrivning av blåresepter. Det er riktig at Frp stemte for denne. Det gjorde for øvrig resten av Stortinget også. Og for å hogge det i stein – det inkluderte Arbeiderpartiet.

Må kutte pasientlistene for å håndtere arbeidsmengden: – Katastrofe dersom fastlegeordningen ryker

Proposisjonen sa ingenting om nivået på disse gebyrene. Nivået ble fastsatt i en forskrift Solberg-regjeringen innførte med virkning fra 1. januar i år.

Frp har sett at nivået på overtredelsesgebyrene er blåst ut av alle proporsjoner, og langt unna Stortingets intensjon. Det må være lov å innse at man har tatt feil, uten å bli beskyldt for å være «populist» av en statssekretær fra Arbeiderpartiet.

Frp fremmet nylig forslag om å skrote hele forskriften. Dette stemte Ap imot. Derfor mener vi at de bidrar til å gjøre hverdagen vanskeligere for fastleger og andre leger som skriver ut resepter.

Dette må Krat Bjørkholt gjerne kalle «populisme». Jeg kaller det sunn fornuft.

LES OGSÅ: