Gå til sidens hovedinnhold

Makt og innflytelse er til for å brukes. Kanskje to som bor i Drammen kan løse klimakrisen?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det må bli et ufravikelig krav at verdenstemperaturen stabilises under +2 ℃ i forhold til førindustriell tid. Økningen er nå på +1,1 ℃. Kan passere + 2 ℃ i 2046 på vei mot + 3,3 ℃ i 2100 - mot «Hothouse earth». Stabilisering krever en kraftig reduksjon i utslipp av klimagasser for å unngå klimakrise.

«Dere må erklære klimakrise. Verdens ledere må erklære unntakstilstand i sine land for å redde klimaet, sa FNs generalsekretær António Guterres da han åpnet et nytt klimatoppmøte for noen dager siden.

Men krisen kan kanskje løses av noen fra Drammen?

I Drammen bor Linda Hofstad Helleland. Hun sitter på Stortinget for Høyre, ved kongens bord som statsråd og leder partiets programarbeide for stortingsvalget 13. september 2021. Trond Helleland bor på samme adresse. Han sitter også på Stortinget og er parlamentarisk leder for det samme partiet.

Makt og innflytelse er til for å brukes.

Sjefen deres som bor i statsministerboligen, er fra Bergen og heter Erna Solberg, mener vi «allerede nå bør legge en plan B for jula». Sammen bør de snarest mulig legge en plan A for å løse klimakrisen.

Mye er skrevet om Greta Thunberg, men ingen kan ta fra henne at hun har bevisstgjort millioner på hvor alvorlig konsekvensene av klimaendringene kan bli. Hun brukte kun noen få måneder på å komme fra «skolestreik for klima» foran Riksdagen til talerstolen i FN. Bergenseren har brukt 40 år fra hun ledet Operasjon dagsverk til å få en fast plass for Norge som ett av 15 medlemmer i FNs Sikkerhetsråd.

Hun har to år på seg for gjennomføring av en langt viktigere operasjon. De bør bruke tiden godt.

Det sier seg selv at klimakrise i Norge kun kan unngås hvis klimastormaktene tar ansvar. Om «null-komma-Norge» eller «mikro-Drammen» leverer på egne utslippsmål eller ikke har liten betydning i en slik sammenheng. Dette betyr ikke at norsk klimapolitikk er uvesentlig, men den må endres fra lokal og nasjonal til først og fremst å være global.

Kina, USA, EU, India og Russland står for 2/3 av utslippene av klimagasser i verden og det halve av verdensbefolkningen. Disse landene har følgelig mest å ta tak i for å få utslipp ned og har flest som vil lide permanent hvis det blir for varmt.

FNs klimaregime er svært langt fra å levere på egen klimaambisjon. Ved undertegning av klimakonvensjonen i 1992 for å «forhindre farlige menneskeskapte påvirkninger av klimasystemet» var økningen på lave +0,46 ℃. Utviklingen tilsier at dette regimet er en organisatorisk bastard som ikke ville sett dagens lys basert på den kunnskap vi nå har om konsekvensene av klimaendringer. Å ha klimamål uten relevante virkemidler vil aldri gi nødvendig resultat.

FN-pakten fastslår at nasjonale grenser er ukrenkelige uten hensyn til at nasjonale utslipp av klimagasser varmer opp en atmosfære som tilhører oss alle. FNs krav om enstemmighet i klimaspørsmål gjør derfor regimet handlingslammet.

Skal FN bli et verktøy klimastormakten og vi andre vil ha glede av , må det på plass et «FNs Klimaråd», et «UN GREEN Council», med samme mandat i klimaspørsmål som FNs Sikkerhetsråd har for å opprettholde fred og sikkerhet. Et mandat til å fatte klimavedtak alle nasjonalstater er forpliktet til å innordne seg etter.

Med plass i Sikkerhetsrådet har Norge en unik anledning til å sette «klima» på agendaen og tilføre FN, gjennom et FNs Klimaråd, tilstrekkelig beslutningsevne og handlekraft til å levere på egen klimaambisjon.

Dette kan de to med bosted i Drammen gjøre noe med. Velgerne forventer det.

Les også

Får ikke grave ut myr: – Helt latterlige greier

Les også

Sprengte bergknaus i vernet friluftsområde: – Svært uheldig

Les også

Må bruke milliardbeløp på kloakk: – Regningen havner hos innbyggerne

Kommentarer til denne saken