Cirka én av fire kvinner som inviteres til Mammografiprogrammet i Norge, lar være å delta. Er du blant dem?

Brystkreftforeningen oppfordrer alle inviterte til å møte opp. Jeg vil fremsnakke det norske Mammografiprogrammet, som siden oppstarten i 1996 har reddet mange liv. Brystdiagnostisk senter i Drammen er meget dyktige i faget sitt.

Vi er heldige som bor i Norge, hvor alle kvinner mellom 50 og 69 inviteres til mammografiundersøkelser annethvert år, noe som har stor betydning for at brystkreft oppdages tidlig. Blant de om lag 3.500 kvinnene som årlig får diagnosen brystkreft, oppdages så mange som

1.000–1.200 tilfeller takket være Mammografiprogrammet. Mammografi kan avsløre svulster som er for små til at kvinnen selv klarer å kjenne dem, og målet er å oppdage brystkreft tidlig slik at flere overlever og behandlingen blir så skånsom som mulig. Studier viser at blant kvinner som inviteres til Mammografiprogrammet, er dødeligheten av sykdommen redusert med om lag 40 prosent. Så hvorfor tar du ikke imot invitasjonen?

Lar du være fordi du tenker at det ikke er så viktig? Tenker du at fordi ingen i familien er rammet av brystkreft, er det liten sjanse for at du selv blir rammet? Dette tenkte jeg selv, men møtte opp fordi jeg synes det var viktig å ta en sjekk siden jeg var over 50 år.

Det viser seg at kun hos en liten andel av de som får brystkreft, påvises en arvelig, økt risiko. Tenker du kanskje at det holder at du selv følger med på brystene dine og går til lege dersom du oppdager en endring? Selvfølgelig er det viktig å oppsøke lege dersom du oppdager en forandring. Men – for å sitere Kreftregisteret: «Når kreftsvulsten er så stor at du kjenner den, burde den allerede vært tatt ut». Du bør altså både bli kjent med brystene dine og følge Mammografiprogrammet.

Dropper du å møte fordi du frykter at det gjør vondt? Jo da, det kan gjøre vondt akkurat idet brystet er komprimert mellom de to platene og bildet tas. Vit at det komprimeres mer forsiktig nå enn tidligere, og kvinner oppgir at undersøkelsen «ikke er så vond» i nye studier. Kompresjonen skader ikke brystvevet, og den er helt nødvendig for å gi god bildekvalitet og lavest mulig stråledose. Og kompresjonen tar ikke lang tid.

Tør du ikke å delta fordi du er redd for overdiagnostisering og overbehandling? Det er kreftceller i alle brystkreftsvulstene som påvises, men mammografiundersøkelsen kan avsløre brystkreft som vokser så sakte at kvinnene trolig kunne levd resten av livet uten at sykdommen var blitt oppdaget.

I dag finnes ikke gode metoder for å skille disse kreftsvulstene fra de som vokser raskere og som trenger behandling. Noen får altså en behandling de muligens ikke hadde trengt. Dette er ikke feildiagnostisering, men en mulig overbehandling av noen av kreftsvulstene som påvises.

Seks av 1.000 som blir undersøkt i Mammografiprogrammet får diagnosen brystkreft. Kreftregisteret anslår at blant disse seks blir én overdiagnostisert. Ingen studier har vist at kreftsvulster i brystet har forsvunnet uten behandling, og all erfaring tilsier at kvinner uansett ønsker behandling når brystkreft er påvist. De ansatte ved Brystdiagnostisk senter i Drammen er meget dyktige.

Lar du være å gå simpelthen fordi hverdagen ikke går opp? Du har kanskje en krevende jobbsituasjon, omsorg for barn og andre forpliktelser? Jeg oppfordrer deg likevel innstendig til å møte opp. Husk at du kan få byttet mammografitime hvis tidspunktet ikke passer og noen mammografisentre har også kveldsåpent.

Brystkreftforeningen har om lag 15.000 medlemmer. Blant disse har flere fått påvist brystkreft i et tidlig stadium. De er i dag friske, nettopp fordi de takket ja til å delta i Mammografiprogrammet. Jeg ser på dette som en billig helseforsikring. Min personlig oppfordring er derfor: Snakk med noen på Brystdiagnostisk senter hvis det er noe du lurer på om mammografi, og møt opp til din time.

LES OGSÅ: