Mange byer, verden over, har en Barber Street. Helt umerkelig for de fleste har Drammen også fått sin.

Tollbugata fikk i sin tid sitt navn fordi den ledet fra Strømsø torg helt ned til Tollboden på Tangen. Det spørs om det ikke nå bør vurderes å endre gatenavnet, i alle fall for den første delen av strekningen. Nylig talte jeg ikke mindre enn 11 barbershops mellom Strømsø torg og gatas nummer 25, som er bygningen før den i sin tid velkjente Melsomgården.

I tråd med den pågående internasjonaliseringen av Tollbugata bør et navnebytte til Barber Street kunne sees på som en form for integreringstiltak.

Les også

Drammens raceway

I det samme området åpner jo snart også hotellet med det svært diskutabelt velklingende navnet Quality Hotel River Station. Det er altså åpenbart at det ikke lenger holder med norsk bokmål om man jevnlig skal ferdes nedstrøms bybrua på Strømsø-siden.

Så kan man spørre seg – hvorfor denne oppblomstringen og konsentrasjonen av frisørsalonger syd-øst for bybrua på Strømsø-siden? Anerkjent økonomisk teori forteller oss at etterspørsel skaper marked. Ettersom vi ikke finner en tilsvarende utvikling på Bragernes-siden av byen vår, kan vi da konkludere med at vi Strømsø-beboere er mer utseendebevisste enn våre bys-søsken og -brødre på Bragernes-siden?

Les også

Å legge seg flat...

Og når vi først er inne på økonomisk teori – den sier høyt og tydelig at intet samfunn kan overleve ved at vi bare klipper hverandre. Jeg tør påstå at den Nobelprisvinneren som har uttalt dette aldri har satt sine ben i Tollbugata. Her blomstrer tydeligvis klippe-hverandre-økonomien til glede for frisørene selvfølgelig, men sikkert også for byens og landets skatte- og mva-myndigheter vil jeg tro.