En ny oversikt over antall kommuner med og uten akuttberedskap i barnevernstjenesten viser at mange kommuner ikke har slik beredskap. Ifølge oversikten står 50 kommuner uten akuttberedskap, noe som får flere stortingsrepresentanter i familie- og kulturkomiteen til å reagere.

Krever bøter

– Kommuner som ikke har akuttberedskap, må få dagbøter. Det er uakseptabelt at kommunene ikke har ordnet opp i dette, sier komiteens leder Kristin Ørmen Johnsen (H).

Hun får støtte av Silje Hjemdal (Frp), som synes det er bra at disse tallene kommer på bordet.

– Det viser seg dessverre at mange kommuner ikke har prioritert akuttberedskap. Det bør de pålegges, sier hun.

Venstres Grunde Almeland mener tilstrekkelig akuttberedskap er avgjørende for et barn i en svært sårbar situasjon og mener det er på tide at alle kommuner prioriterer akuttberedskap i barnevernstjenesten.

Forbedringspotensial

Oversikten viser at det er akuttberedskap i samtlige kommuner i Agder, Trøndelag, Telemark, Buskerud, Akershus, Oslo, Vestfold og Østfold. Oppland og Nordland kommer dårligere ut på oversikten – der mangler det akuttberedskap i henholdsvis 17 og 10 kommuner.

Undersøkelsen er gjennomført av fylkesmennene i alle landets fylker og er basert på svar fra 361 kommuner. Kommunene i Hordaland og Sogn og Fjordane har foreløpig ikke besvart undersøkelsen.