Gå til sidens hovedinnhold

Mange misforstår allemannsretten og tror det er fritt fram i naturen

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De unike naturomgivelsene i drammensområdet har muliggjort at mange flere har brukt friluftslivet som rekreasjon de siste månedene. Dette er gledelig. Men bruksøkningen har en ulempe: forsøpling, risiko for forurensning av drikkevann og økt slitasje på enkelte stier. Derfor ber vi drammenserne huske allemannspliktene i skog og mark.

I Norge er vi heldige med en sjenerøs adgang til naturen. Vi har gjennom allemannsretten en begrenset rett til å ferdes på andres eiendom i skog, mark og fjell. Vi har også gjennom norsk kulturarv sterke og positive friluftstradisjoner.

Men mange misforstår dessverre allemannsretten, og tror det er fritt fram i naturen. Dette er ukorrekt. Allemannsretten innebærer like store plikter som rettigheter.

Glitrevannverket, Drammen kommune og det organiserte friluftslivet vil oppfordre drammensere til å vise mer hensyn til naturen og til andre mennesker. Ved Drammens drikkevannskilder kan menneskelig forurensning i verste fall få alvorlige helsemessige konsekvenser.

Hva sier egentlig allemannsretten? Friluftsloven regulerer at man kan ferdes i skog og mark under nokså strenge forutsetninger. Disse rettighetene og pliktene kalles på folkemunne allemannsretten. Forutsetningen for – eller pliktene knyttet til – å oppholde seg i naturen er sporløs ferdsel. At man viser hensyn overfor andre brukere av naturen og at man viser hensyn til dyre- og planteliv.

Følgende punkter i Friluftsloven er spesielt aktuelle i dag:

  • Brudd på hensynsregelen eller andre bestemmelser i friluftsloven er straffbart.
  • Lokale bestemmelser knyttet til vannressurser går foran Allemannsretten.

Økt bruk gir konsentrasjon av ferdsel i visse områder. I vårmånedene i år har for eksempel både antall gående og antall syklende på bolignære stier og grusveier/turveier i drammensområdet økt kraftig. Mens økningen i antall gående har medført mer forsøpling og griseri særlig rundt leirplasser, har økningen i sykling på bebyggelsesnære stier medført potensial for brukerkonflikter og slitasje.

Friluftslivet og Drammen kommune har under koronatiltakene, gjennom kanaliseringstiltak og holdningsskapende arbeid, klart å spre trafikken en del:

  • Drammens ordfører Monica Myrvold Berg har nådd bredt ut i sine oppfordringer til drammensere om å dra på tur, men finne nye stier. Sosiale medier: #finndegnyestier.
  • DNT Drammen og Omegn har gjort et stort informasjonsløft for å lede folk ut på mindre kjente stier.
  • Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) har – med god effekt – intensivert sitt holdningsskapende arbeid knyttet til stisykkelvelt.
  • Turorienteringsgruppene i Drammen har, gjennom en rask og effektiv dugnad medio mars, forsert utsetting av turorienteringsposter på og utenfor sti, som har bidratt ytterligere til spredning av trafikk tidsmessig og geografisk.
  • Drammen kommune ved kulturseksjonen har støttet arbeidet, og etablert en nettside der drammensere kan finne turforslag, råd knyttet til friluftsliv generelt og under smitteverntiltakene.
  • Glitrevannverket har intensivert tilsynet i nedbørfeltene for å informere om hvilke regler som gjelder og passe på vannkildene. De har også en #vernvannkildene-kampanje i sosiale medier. (Et nedbørfelt er hele landarealet som bidrar med vann til en vannkilde. All nedbøren som faller i et nedbørfelt kan altså ende opp i denne vannkilden og kan potensielt dra med seg forurensning.)

Syklister har egne regler for hvordan de skal ferdes i skog og mark. Norsk organisasjon for terrengsyklings (NOTS) Stivettreglene som alle bør forholde seg til sier følgende:

«Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti. Ikke lag nye spor, dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett».

Les også

Her er AUFs ungdomskandidater til Stortinget

Les også

Kjørte bil med passasjer stikkende opp av takluka – nå er han anmeldt av UP

Ingeborg (51) danket ut de andre søkerne til rektorjobben på Oddevall skole

Kommentarer til denne saken