Dessverre opplever enkelte skoler igjen at regnbueflaggene ødelegges eller fires. Det er trist at enkelte velger sabotasje i stedet for å gå inn i skolebygget for en prat om temaet over en kaffekopp eller et glass vann.

Drammen kommune har valgt at skolen skal markere Pride i år, og det med god grunn. Les bare her:

«Likeverd og likestilling er verdier som er kjempet fram gjennom historien, og som fortsatt må ivaretas og forsterkes. Skolen skal formidle kunnskap og fremme holdninger som sikrer disse verdiene. Alle elever skal behandles likeverdig, og ingen elever skal utsettes for diskriminering. Elevene skal også gis likeverdige muligheter slik at de kan ta selvstendige valg. Skolen skal ta hensyn til mangfoldet av elever og legge til rette for at alle får oppleve tilhørighet i skole og samfunn. Vi kan alle oppleve at vi skiller oss ut og kjenner oss annerledes. Derfor er vi avhengig av at ulikheter anerkjennes og verdsettes.»

Les også

Avsnittet over er hentet fra overordnet del av læreplanen. Eller verdigrunnlaget til norsk skole. Dette er vi som jobber i skolen nødt til å ta på alvor.

Elevene i Drammen kommune får ingen opplæring i å være homofil, lesbisk, trans eller bifil. Elevene våre får opplæring i at alle er forskjellig, men at alle er like mye verdt.

Mangfold er mer enn hvem du forelsker deg i og vi som jobber i skolen gir elevene våre hver dag opplæring i at mangfold er en ressurs. Dette mangfoldet handler om interesser, hva du liker å leke, musikken du hører på, familiesituasjon, troen din, seksuell legning, hvor de har bakgrunnen sin fra eller om mamma er lege eller lærer. Det er nemlig summen av det alle bidrar med i fellesskapet i skolen som gjør oss gode. Sammen.

Les også

Jeg er stolt av at Drammen kommune tar læreplanen og elevene sine på alvor og har verdige og informative markeringer om at alle mennesker er like mye verdt og at mangfold beriker oss. Det er avgjørende for å skape et samfunn hvor alle barna våre skal finne plassen sin.

Vi kan simpelthen ikke la være.

Nyheter fra Drammens Tidende