ASKER: – Vi arbeider nå med varsling av pårørende, sier operasjonsleder i Oslo-politiet Per Iversen til Drammens Tidende klokken 13.20.

Siden alle pårørende så langt ikke er varslet ønsker ikke politiet å si så mye om avdøde, men politiets innsatsleder på stedet sier til Drammens Tidende at avdøde er en mann,

– Vi mener vi har en id på vedkommende. En båt som eies av samme person ligger i småtbåthavna i Nærsnes, ikke langt fra der vedkommende ble funnet flytende i vannet, sier operasjonseder Per Iversen.

– Kan avdøde ha falt i vannet i forbindelse med av- eller påstigning i båten?

– Det er nærliggende å tenke i den retningen, men vi vet jo ikke sikkert, og etterforsker bredt, sier Iversen.

Det var forbipasserende som så mannen ligge i vannet, og fikk ham opp på land.

Det ble forsøkt livredning, men livet sto altså ikke til å redde.

Politiet opplyser også at de så langt ikke har noen grunn til å tro at hendelsen er noe annet enn en ulykke.

Den omkomne er en eldre mann, som ikke er bosatt i distriktet, opplyser politiet.

– Han var trolig her på ferie. Pårørende er varslet. Hendelsen fremstår som en ulykke.

Klokka 14.30 har alle nødetater forlatt stedet og båthavna er åpnet for normal ferdsel.

Saken oppdateres.