Gå til sidens hovedinnhold

Mannen min bor i omsorgsbolig. Kan jeg besøke han så mye jeg vil?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Spørsmål: Min mann lider av en spesiell form for demens som gjør at han kan være vanskelig å hanskes med. Nå klarer jeg ikke lenger å ha han boende hjemme så han skal få en omsorgsbolig av kommunen med tilgang til døgnbemanning.

Imidlertid sier leder der at jeg ikke kan besøke mannen min de to første ukene fordi han må falle til ro først. De ber også om at jeg begrenser besøkene mine videre, da de mistenker at det virker forstyrrende på mannen min.

Jeg er bekymret for situasjonen. Selv om han er syk og vanskelig å ha med å gjøre, så besitter jo jeg en del kunnskap om hvordan han best håndteres. Dette opplever jeg de i liten grad vil lytte til. Jeg ser at mannen min blir glad for besøk av meg, men forstår at han blir mer besværlig å hanskes med for de ansatte etterpå. Hva skal jeg gjøre?

Dette er pasient- og brukerombudet

  • Det er et Pasient- og brukerombudskontor i hvert fylke
  • Vi gir råd og veiledning om pasient- og brukerrettigheter – både i kommunene og i sykehusene
  • Vi hjelper deg å skrive og formidle spørsmål og klager
  • Vi kan være med på dialogmøter for å finne gode løsninger for deg
  • Du får gratis hjelp hos ombudet
  • Du kan ta kontakt anonymt
  • Vi har taushetsplikt
  • Vi avgjør ikke saker og har ingen sanksjonsmyndighet

Svar: Det er leit å høre om mannen din og den situasjonen dere har havnet i. Du er ikke alene, vi får flere henvendelser med samme problematikk.

Aller først vil jeg si at den siste tiden har vært en unntakstilstand når det gjelder besøk grunnet Korona. Kommunene kan nekte/begrense /organisere besøk på sykehjemmene av hensyn til smittevern.

Imidlertid gjelder dette kun for institusjoner, og ikke for omsorgsboliger hvor pasienten betaler husleie og dermed bor i eget hjem. Her bestemmer beboer fullt ut selv.

Hvis kommunen innfører besøksrestriksjoner i en institusjon, så plikter de å legge til rette for at beboerne får opprettholde kontakt med pårørende i så trygge forhold som mulig, for eksempel digitalt, med god avstand eller ute.

Kommunen kan utover en slik smittesituasjon ikke ilegge besøksforbud for pårørende ved sykehjem. Selv der pårørende er truende og skaper bråk og mistrivsel, kan kommunen ikke gjøre annet enn å tilkalle politiet. Rommet på sykehjemmet er beboers hjem, og det er kun politiet som kan ilegge besøksforbud.

Selv når situasjonen blir tilspisset med besøksforbud har beboer krav på å få besøk. Sykehjemmet plikter da å legge til rette for at beboer kan få besøk på andre måter, for eksempel i et besøksrom utenfor avdelingen. Imidlertid kan beboer selv nekte besøk og da plikter de ansatte å bistå/hjelpe beboer med å ivareta dette.

Det samme prinsippet står om mulig enda sterkere for en som leier en omsorgsbolig. Det er beboer selv som bestemmer hvem han skal ha besøk av i sin bolig. De ansatte kan gi råd om hva de mener er til det beste for pasienten, men det er frivillig å lytte til dette.

At det blir mer besværlig for de ansatte, for eksempel ved at beboer blir urolig, må bare aksepteres. I virkeligheten så er det nok mange varianter her. Ofte setter de ansatte stor pris på daglige besøk av ektefeller, da de oppleves både som en ressurs og avlastning i en travel arbeidssituasjon.

Selv om beboer ikke er samtykkekompetent, for eksempel på grunn av demens, så skal det svært mye til for å nekte pasienten å bestemme dette selv. Retten til familieliv og privatliv er en sterk rettighet nedfelt i de europeiske menneskerettighetene.

Det er leit at de ansatte ikke verdsetter den kompetansen du besitter om din mann, sikkert etter å ha hjulpet han lenge. Vi ser at tidsnød og vi vet best-holdninger forekommer ute i tjenesten. Det er synd at ikke kommunen alltid ser hvilken ressurs pårørende er. Hvis du tar kontakt med vårt kontor, kan vi være behjelpelig med å oppnå en dialog med kommunen på dette.

Uansett. Din mann har rett til å ta imot besøk så mye han vil, også i tilvenningstiden i ny bolig.

Les også

Pasientombudet svarer: Hvorfor opplever jeg lang telefonkø og må betale fakturagebyr hos fastlegen?

Les også

Jeg vil ikke skrives ut fra sykehuset. Kan jeg protestere?

Les også

Kan beboere på sykehjem drikke alkohol?

Les også

Kan barnets fastlege nekte meg informasjon? Jeg vil jo bare det beste for barnet mitt

Les også

Hvor lenge kan de nekte meg å besøke min kone?

Har du spørsmål til pasientombudet?

Pasient- og brukerombudet mener det er viktig at du vet hvilke rettigheter du har som pasient eller bruker. Kunnskap gjør det lettere for deg å kontakte hjelpeapparatet og vite hva du har rett til eller hva du kan be om når ting er uklart eller vanskelig. Vi vil derfor svare på spørsmål og problemstillinger som gjelder helse- og omsorgstjenestene her i avisen. Har du spørsmål? Send dem til oss på e-post: buskerud@pasientogbrukerombudet.no eller i brev.  Mer generell informasjon finner du på www.pasientogbrukerombudet.no

Kommentarer til denne saken