Hva

  • Oppnå 81% dekning hustandstandsdekning
  • En kombinasjon av innstikk og vedleggs distribusjon

Hvorfor

  • Bedre hustandsdekning enn noe annet reklame produkt.
  • Kommer på morgenen sammen med avisen.
  • Langt høyere sannsynlighet for at DM blir lest.
Innstikk DT + Vedlegg
  Antall husstander Dekning % dekning
Drammen 30.851 24.521 80%
Krødsherad 600 482 80%
Lier 8.702 7.153 82%
Modum 6.012 4.812 80%
Nedre Eiker 9.294 7.812 84%
Røyken 8.003 6.345 79%
Hurum 4.508 3.314 74%
Sigdal 1.145 1.008 88%
Øvre Eiker 6.726 5.695 85%
Sande 4.276 3.524 82%
Svelvik 2.233 1.846 83%
Totalt 82.350 66.512 81%