Hva:

  • Drammen NÅ: opplag 50.000 eks
  • Fulldistribusjon Drammen, Lier, Nedre Eiker på onsdager

Hvorfor:

  • Gratis avis til alle husstander i Drammen, Lier og Nedre Eiker
  • Målgruppe: Young in mind
Dekningskart, Drammen NÅ:
Daglige lesere totalt 32.000
   
Dekning i kommuner  
Drammen 39%
Lier 15%
Øvre Eiker 12%
Svelvik/Sande 0%
   
Kjønnsfordeling  
Menn 41%
Kvinner 59&
   
Dekning i aldersgrupper  
12-19 år 13%
20-29 år 15%
30-39 år 22%
40-49 år 32%
50-59 år 38%
60-69 år 36%
70 år + 38%