Hva

  • 84 000 lesere hver dag
  • Setter agenda og er viktig 6 dager i uken
  • Betalt og ønsket av leserne.

Hvorfor

  • Rask og bred dekning
  • Fordypning og lengre tid brukt på budskapet
  • Troverdig innhold, gir et troverdig annonsemiljø.
  • Annonsene kan inneholde mye informasjon
Dekningskart, Drammens Tidende
Daglige lesere totalt 83.000
   
Dekning i kommuner:  
Drammen 56%
Lier 49%
Neder Eiker 50%
Øvre Eiker 50%
Svelvik/Sande 45%
   
Kjønnsfordeling  
Menn 46%
Kvinner 54%
   
Dekning i aldersgrupper  
12-19 år 23%
20-29 år 35%
30-39 år 37%
40-49 år 54%
50-59 år 65%
60-69 år 75%
70 år + 83%