Hva

  • 48 000 lesere hver dag
  • Buskeruds største lokale nettsted


Hvorfor

  • Interaktiv
  • Mulighet for skreddersøm av kampanjen. Man bestemmer selv når, hvor og antall  ganger annonsen skal vises totalt og per bruker.
  • Direkte trafikkdriver til nettside/sosiale medier.
  • Gir økt dekning og frekvens til papirannonser.
     

Dekningskart, dt.no

Daglige lesere totalt 49.000
   
Dekning i kommuner:  
Drammen 33%
Lier 30%
Neder Eiker 30%
Øvre Eiker 25%
Svelvik/Sande 27%
   
Kjønnsfordeling  
Menn 52%
Kvinner 48%
   
Dekning i aldersgrupper  
12-19 år 26%
20-29 år 41%
30-39 år 43%
40-49 år 34%
50-59 år 32%
60-69 år 23%
70 år + 90%