Hva:

  • 10 000 lesere hver dag
  • Et medie i vekst. Ca 80% av den norske befolkningen har smarttelefon ved utgangen av 2012

Hvorfor:

  • Mobilen er personlig, og er med over alt og nært kjøpsøyeblikket.
  • Interaktiv
  • Mulighet for skreddersøm av kampanjen. Man bestemmer selv når, hvor og antall  ganger annonsen skal vises totalt og per bruker.
  • De flest som leser nyheter på mobil er i alderen 30-50 år
Dekningskart, mobil
Daglige lesere totalt 13.000
   

Dekning i kommuner:

 
Drammen: 10%
Lier: 7%
Nedre Eiker: 9%
Øvre Eiker: 8%
Svelvik/Sande: 5%
   
Kjønnsfordeling:  
Menn 54%
Kvinner 46%
   
Dekning i aldersgrupper  
12-19 år 8%
20-29 år 21%
30-30 år 18%
40-49 år 9%
50-59 år 3%
60-69 år 2%
70 år+ 1%