Drammensrestauranten har lenge slitt med å blidgjøre Mattilsynet: – Dette er vi ikke fornøyde med

Mattilsynet har gitt Kurdernes Hus enten strekmunn eller sur munn fem av de ti gangene de har kontrollert stedet.