Det første driftsåret ble tøft. Men nå inntar drammensrestauranten hovedstaden

Daglig leder og eier Jonatan Bukkøy Arntzen sier at restauranten fortsatt ikke er «ute av skogen» økonomisk og driftsmessig.