– Det kan følge med plantesykdommer og skadedyr som vi ikke ønsker skal spres. Dersom varen er importert vil det også være risiko for å etablere plantesykdommer og skadedyr som vi ikke har her i landet fra før, sier Brita Toppe, seniorrådgiver i seksjon planter og innsatsvarer i Mattilsynet til Nationen.

Selv om innkjøpte matpoteter kan settes i jorden, advarer mattilsynet mot dette. De kan gjøre stor skade på norske åkre.

– Det skal ikke mer til enn at du bruker samme sko i kjøkkenhagen og på en tur i nærheten av en potetåker for å spre skadegjører, sier Toppe til avisen.

Hun sier det ikke er nok å vaske grønnsakene, fordi smitten kan sitte inni dem eller inni frøet.