Fra nyttår til utgangen av august gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 1.971 dyrehold. Tilsynet avdekket regelbrudd i 53 prosent av besøkene, opplyser de i en pressemelding.

Tilsynet presiserer imidlertid at andelen brudd må vurderes i lys av at dyrehold som tilsynet mener har størst risiko for dårlig dyrevelferd, oftere får tilsyn enn andre.

Andelen brudd på regelverket var høyest i storfehold, med brudd i 69 prosent av sakene.

– Selv om det er få alvorlige brudd på loven blant disse, er den høye andelen brudd innenfor storfeproduksjon noe Mattilsynet ser alvorlig på, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud for dyrevelferd i Mattilsynet.

Tilsynet har trappet opp andelen uvarslede tilsyn. 67 prosent av tilsynene var ikke varslet på forhånd.

– Uvarslede inspeksjoner er viktige for at vi skal få se de faktiske forholdene i et dyrehold. EU-regelverket sier at uvarslede tilsyn skal være hovedregelen, sier Knævelsrud.